Det er travle tider for NSB i førjulsstria og titusener avpassasjerer reiser via Oslo S hver eneste dag. Noen skal til og fra jobb somvanlig. Andre har pakket kofferten og reiser hjem for julefeiring.

I løpet av etår blir det mange billetter og mye penger som havner i NSB-kassen på Oslo S. Dette så en NSB-ansatt sitt snitt til å utnytte, ifølge en tiltale ved Oslotingrett.

Pågikk i fire år

For fire år siden startet den NSB-ansatte underslaget av billettpengene fra kassen, står det i tiltalen. Jevnt og truttskal vedkommende ha tatt fra 500 kroner og opp til 1500 kroner hver måned.

Dette har pågått helt frem til mars 2012 da kassereren ble oppdaget og sakenhavnet i rettsapparatet.

I løpet av fireårsperioden hadde personen stjålet60.000 kroner av billettpengene som legges igjen av passasjerene ved Oslo S.

Kan få fengsel i seks år

Underslaget anses som grovt av påtalemyndighetene fordi personenvar en offentlig ansatt kasserer. Strafferammen i slike saker er fengsel iinntil seks år.

Advokat for den tiltalte, Heidi Ysen, ønsker ikke åkommentere saken. Den skal opp for domstolen i slutten av januar neste år.

Det er lagt ned påstand om erstatning til denfornærmede part NSB på 78.504 kroner.