Kampen om flypassasjerene er knallhard – også etter at de har landet. Kreative polakker har funnet en lønnsom nisje. Rett i forkant av den ordinære flybussen kjører de minibusser som tilbyr billigere reise til flyplassen.

— De blir flere og flere, og de blir frekkere og frekkere. Jeg har opplevd at piratene har kapret kunder her på holdeplassen, og tatt dem med seg bort til sine minibusser som står på parkeringsplassen, sier Erdal Zelihic. Han er sjåfør på Unibuss' flybussekspress.

— Men verst var det den gang en av minibussene deres hadde punktert på motorveien på vei innover. Sjåføren stoppet vår buss som kom bak og ba om at passasjerene fikk sitte på med oss til Oslo. Han mente de skulle reise gratis, for de hadde allerede betalt ham.

En morsom historie, men Zelihic synes ikke situasjonen er det minste morsom.

— Nei, det har hendt at piratene har opptrådt truende. En annen ting er at virksomheten deres undergraver lønnsomheten vår. Vi frykter for arbeidsplassene.

Privat

— Privat, privat, sier sjåføren på Ramstadsletta mens han følger Aftenpostens utsendte bort til minibussen hvor det allerede sitter syv personer.

Ytterligere tre plukkes opp på bensinstasjoner i Asker og Bærum før vi stopper i Drammen. Der hvor det står to minibusser til.

Og så dundrer vi alle gjennom Vestfold og til Torp flyplass i en eldre, men helt grei minibuss med setebelter. I 14-seteren er vi 11 passasjerer og et lite barn som sitter på pappas fang, noe barnesete er ikke å se.

Dårlig butikk

Til Torp kommer vår buss og to andre med rundt 30 passasjerer og en håndfull ledige seter tilsammen. Litt tidligere kom Unibuss med 24 passasjerer og 39 ledige seter.

— For oss er det et bra belegg til en Polen-avgang. Når det ikke er høysesong, hender det at vi kun har en håndfull passasjerer i bussen mens piratene stikker av med tre fulle minibusser, sier markedssjef Espen Hveem i Unibuss.

— Hadde det vært et London-fly som hadde landet, hadde jeg hatt full buss. Da er ikke de polske minibussene her, sier Zelihic, som kjører innover mot Oslo med snaut halvfull buss og berettiget frykt for arbeidsplassen.

— Sånn som situasjonen er nå, så taper vi penger på bussene som korresponderer med Polen-flyene. Vi lever av de andre avgangene, sier Hveem.

Ingen billett

— Kvittering? spør sjåføren, som kanskje har gjennomskuet Aftenpostens utsendte. Jeg var den eneste i bussen som fikk det spørsmålet. Ingen fikk billett etter å ha betalt de 170 kronene som turen koster. Flybussekspressen koster 220 kroner fra Oslo.

Vel fremme på Torp banner sjåføren over en drosje som står i veien før han kommer inn på drosjeholdeplassen, hvor vi slippes av. Og så forsvinner minibussene.

En time senere, fem minutter før det første av to fly fra Polen skal lande, er de på plass igjen. Ikke på bussholdeplassen, men på parkeringsplassen.

Kamp om passasjerene

Sjåførene går i posisjon rett utenfor døren hvor passasjerene kommer inn til ankomsthallen, godt innenfor sperringene hvor det står at buss- og taxisjåfører ikke har adgang. Der står de med skilt som på polsk forteller at de kjører til Oslo og angivelig med lister over passasjerer som har bestilt på forhånd.

— De går rundt med lister, men jeg har aldri sett hva som står på dem. Jeg vet ikke om noen har bestilt på forhånd, sier Zelihic. Han tror de fleste passasjerene kapres i døren og følges til minibussene.

— De driver undergrunnsvirksomhet i fullt dagslys. Det ser ikke ut til at noe stopper dem, sukker Hveem.

Aftenposten spurte minibussjåføren hvorfor han sto på korttidsparkeringen og ikke på bussholdeplassen. Men han var veldig dårlig i norsk og ville ikke snakke med oss. Han ville heller ikke si hva han het.

— Jeg bare jobber, sa han – og kjørte til Oslo med full buss.

Sjefen var ikke mer snakkesalig da vi ringte ham: - Jeg vil ikke snakke med deg. Norske aviser skriver bare bullshit. Ring Brønnøysund, de vet alt om virksomheten.

Mon det ...

Juridisk gråsone

De opererer uten billetter og befinner seg bak busker og bensinstasjoner. Det hele virker litt mystisk. Men det er ikke sikkert minibussene driver ulovlig.

I mai i fjor ble en av minibussoperatørene idømt bøter på 49 500 kroner og inndragning av antatt fortjeneste på 90 000 kroner for å ha kjørt ureglementert. Men ifølge dommen er de nødvendige løyver innhentet og "firmaet driver i dag lovlig persontransportvirksomhet".

Unibuss er uenig i det, og mener konkurrentene fortsatt driver ulovlig, med klare mangler – de Aftenposten kjørte med manglet ikke bare elektronisk billettsystem, de manglet billetter – og på feil grunnlag:

— Ja, vi mener de driver rutetrafikk, de kjører blant annet inn på våre holdeplasser og tar passasjerer, mens de bare har løyve for å drive turvogntrafikk. Med et slikt løyve mener vi de ikke har lov til å plukke opp passasjerer.

- Men de har ikke rutetabeller og rutetider?

— Nei, det trenger de ikke. De følger våre tider, sier viseadministrerende direktør i Unibuss, Kjell Knarbakk.

De anmeldte virksomheten i 2009. Politiet henla anmeldelsen, men gikk inn i saken etter sterkt mediepress. Det endte med en dom i tingretten – og det førte til at i hvert fall noen av aktørene har fått en form for løyve.

— Minibussene opererer i en juridisk gråsone, sier politiinspektør Kjetil Baustad Egelie ved politiet i Sandefjord. - Vi er klar over virksomheten, men det er uklart hva som er lov og hva som er ulovlig. Vi kommer ikke til å gå inn i denne gråsonen på eget initiativ, sier Baustad Egelie.

Løyve-virvar

Minibussjåfør Jan Stremliowski kjører kun passasjerer som har forhåndsbestilt plass:

— På løyvekurset lærte jeg at det er bare det jeg har lov til med et turvognløyve.

Det samme har storoperatør Unibuss forstått, men på løyvekontoret i Oslo kommune opplyser de at det er feil: Også turvogner har lov til å ta med tilfeldige passasjerer.

— Løyvekontoret har rett. Tidligere het det at "turvogntransport kan bare foretas etter forhåndsbestilling av en sluttet krets bestående av minst 5 personer". Slik er det ikke lenger, sier seniorrådgiver Jan-Vidar Weltzien i Samferdselsdepartementet.

I dag er turvognbegrepet negativt definert av rutebildefinisjonen: Det som ikke er rutebilkjøring, er turvognvirksomhet. Som rutetransport regnes i all enkelhet "regelmessig transport av personar i eit bestemt trafikksamband dersom transporten står open for alle, og på- og avstigning kan skje på stoppesteder som er fastsette på førehand".

Minibussene tilfredsstiller kravet til regelmessighet ettersom de kjører til bestemte flyavganger, men Weltzien vil ikke begi seg inn på å vurdere om de med sine turvognløyver bedriver rutekjøring.

— Det må eventuelt løyvemyndigheten vurdere etter å ha klarlagt alle fakta i saken, sier han.