• Dette vil kunne ramme bedrifter og arbeidsplasser langs hele kysten, sier norsk rederiforbund.

Fredag nedgraderte ratingbyrået Moody’s Eksportfinans ASA fra Aa1 til Aa3 og varlset om muligheter for videre nedgradering. Som årsak oppgir byrået Finansdepartementets beslutning om ikke å gi varig unntak fra endringer i EUs kapitalkravsdirektiv om store engasjementer. Dette mener Moody`s svekker Regjeringens støtte til Eksportfinans ASA.

— Situasjonen er definitivt mer krevende for Eksportfinans etter denne beslutningen, sier kommunikasjonsansvarlig Elise Lindbæk til Reuters.

85 prosent av Eksportfinans ASA eies av norske banker, mens staten eier 15 prosent.

Instituttet er etablert for å utvikle og tilby konkurransedyktige og langsiktige finanstjenester til norsk eksportnæring.

Vil ha Regjeringen på banen

Norges Rederiforbund har over lengre tid understreket behovet for en rask avklaring av rammene for norsk eksportfinansiering som er både varige og internasjonalt konkurransedyktige. De mener markedets kontante reaksjon viser at Finansdepartementets manglende avklaring av varige rammevilkår for Eksportfinans setter tilliten til norsk eksportfinansiering i spill.

— Det er en nå reell fare for at eksportfinansieringen stanser helt opp. Dette vil ramme bedrifter og arbeidsplasser langs hele kysten. Regjeringen må derfor komme med en umiddelbar og varig avklaring, uttaler administrerende direktør Sturla Henriksen.

- Stopp for bedriftene

Knut Sunde, direktør for bransje- og industri i interesseorganisasjon Norsk Industri, har lenge vært kritisk til Regjeringens håndtering av Eksportfinanssaken.

— Konsekvensen av nedgraderingen i en situasjon med et sensitivt finansmarked er at vi kan risikere at Eksportfinans ikke lenger får finansiering i markedet, og da stopper alt opp. Det er så store midler som lånes inn og ut løpende, at stopp i innlån betyr stopp for bedriftene. Det eneste som kan sørge for kontinuitet i norsk eksportfinansiering i dag er staten, sier han til DN.no.

Eksportfinans hadde ved halvårsskiftet en balanse på drøye 200 milliarder kroner og en kapitaldekning på 17,2 prosent.

Resultatet i første halvår var på 110 millioner kroner, mens netto renteinntekter var 732 millioner.

Totale utlån var ved utgangen av juni på 117,9 milliarder kroner hvorav 14,9 milliarder var nye lån i første halvår.