Etter lange forhandlinger med EU kom en avtale på plass natt til torsdag hvor bankene som har gitt lån til Hellas, gikk med på å nedskrive verdien på gjelden med 50 prosent. Bankene tar dermed på seg et stort tap, samtidig som Hellas' statsgjeld blir redusert med 100 milliarder euro fra dagens nivå på 350 milliarder euro.

Avtalen er starten på «ei ny tid og et nytt kapittel» for Hellas, mener Giorgos Papandreou.

— Gjelden er helt klart bærekraftig nå, sier han.

Han forsikrer samtidig om Hellas vil gjøre sitt for å sikre budsjettbalanse framover.