I dag møtes representanter for eiendomsmeglere, advokater, takstfolk og forbrukermyndighetene hos statsråd Audun Lysbakken. De får i oppgave å jobbe frem ordninger som gjør bolighandelen tryggere.

I tillegg til det Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, meglerne og takstfolkene blir enige om kan det komme politiske grep.

Flere rapporter viser at forbrukerne føler en stor grad av usikkerhet når de handler bolig.

Stor utrygghet

— Vi har fått et bilde av en betydelig utrygghet og en sterk følelse av utilbørlig tidspress, sier Audun Lysbakken til Aftenposten.

Det vil han gjøre noe med.

— De rapportene vi har fått er så urovekkende at jeg vil oppmuntre til en videre prosess, sier han.

— Jeg ønsker å involvere meg i dialogen med meglere og takstbransjen og oppmuntre til fremdrift. Jeg ønsker bedre regulering av bolighandelen. I tillegg til det aktørene blir enige om kan det være behov for politiske grep, sier Lysbakken.

Han har et knippe av tiltak oppe til vurdering. Ett av dem er å sørge for bedre tid i budrunden.

Presset er stort

— Nå er det slik at vi bruker mer tid på vanlige klesinnkjøp enn når vi kjøper bolig. Dette er jo det suverent viktigste valget en forbruker gjør. Mange mennesker føler presset som uforsvarlig stort. Jeg har opplevd det selv, sier Lysbakken.

— Både meglere og boligkjøpere gir uttrykk for at de ønsker å dempe tempoet, sier Lysbakken.

— Det har vært forsøkt før med 24-timersregelen, men det virket ikke etter hensikten?

— Jeg vil ha forslag til hvordan det kan gjøres slik at det fungerer, sier statsråden.

Standardisert informasjon

Han har også andre tiltak på listen: Det kan bli aktuelt å innføre elektronisk budgivning i større grad. Nå er det bare noen eiendomsmeglere som tilbyr dette.

Lysbakken ønsker også en mer standardisert måte å informere om boligen på slik at det blir lettere å sammenligne ulike boliger.

Han liker også et forslag som er fremmet tidligere om et servicehefte for boliger hvor kjøperne kan få informasjon om arbeider som er gjort tidligere.

— Det er også for tungvint å få eiendomsinformasjon fra det offentlige, sier Lysbakken.

Muligheten for å lage en standardisert boligkalkulator ligger også på bordet.

Det er for tungvint å få eiendomsinformasjon fra det offentlige. Forbrukerminister Audun Lysbakken

Tilstandsrapporter

— Et forslag om å gjøre bruk av tilstandsrapport obligatorisk har ligget i Justisdepartementet i to år?

— Tilstandsrapporter har mye for seg og er en del av ting som kan virke. På grunn av det som er skjedd er det en del forsinkelser i Justisdepartementet, men det er et forslag som har mye for seg, sier Lysbakken.

Blant tiltakene på Lysbakkens liste er å utvikle et standard anbudsskjema for meglere og takstfolk slik at det blir lettere å sammenligne priser. Da blir det lettere å hente anbud fra flere aktører.