Politiet skulle bli flere - ble færre

Siden 2008 har regjeringens mål vært å øke politibemanningen kraftig over hele landet. I virkeligheten har 19 av 27 politidistrikter fått mindre politi pr. innbygger.