Les også:

Det spesielle forsvaret for seddelen kommer i et høringsnotat fra Norges Bank til Finansdepartementet, skriver VG.

Økokrim, Finansforbundet og Finanstilsynet har allerede foreslått å fjerne seddelen. Årsaken er at de tror seddelen brukes mye av kriminelle som betaling i svarte oppgjør, narkotikaomsetning og valutasmugling.

Men Norges Bank advarer mot at Norge vil miste sin andel i den svarte økonomien, dersom Norge tar seddelen ut av omløp.

Norges Bank skriver blant annet: «Alternativt vil kriminelle kunne nytte høyvalører fra andre land, som for eksempel euro. Euro er lett tilgjengelig, og økt bruk av euro til verdioppbevaring eller ved kriminell aktivitet på bekostning av norske kroner vil representere en formuesoverføring fra Norge til europeiske land. Den kostnaden kan i tilfelle bli betydelig dersom tusenkronevaløren tas ut av vår seddelrekke.»

Håkon Haugli, stortingsrepresentant for Ap, sier han er sjokkert over Norges Banks argument.

– Er det slik at hvis skurkene går over til euro, så vil Norge ha et rentetap vi ikke kan leve med? Det er ikke til å tro at Norges Bank faktisk argumenterer slik, sier Haugli til VG:

En undersøkelse Norges Bank gjorde i 2001, viste at så mye som hver syvende tusenlapp som er i omløp, brukes i skatteunndragelse og kriminell aktivitet. Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth i Norges Bank forsvarer imidlertid seddelen.

– Vi ser ikke at vi legger til rette for kriminelle transaksjoner ved å beholde tusenlappen. Hvis vi skal tenke i de banene, så måtte vi eventuelt trekke tilbake både femhundrelappen og tusenlappen, de har begge høye valører, skriver Meisingseth.