Omsetningen i de norske ekommarkedene økte med to prosent fra 2009 til 2010. Dette viser Post— og teletilsynets rapport «Det norske ekommarkedet 2010».

Rapporten viser av vi blir stadig mer mobile. Ved utgangen av 2010 var det bortimot 5,65 millioner mobilabonnementer i Norge. Dette er en økning på nesten 5,4 prosent i 2010, og ikke siden toppåret 2004 har veksten vært så stor.

Da er det kanskje ikke så rart at også antall samtaler fra mobil økte. Nærmere bestemt med 263 millioner til totalt 5,3 milliarder samtaler.

Mer mobilsurfing

Størst trafikkøkning i mobilnettene er det mobilsurfingen og datatrafikken som står for. 58 prosent av alle mobilabonnenter lastet eller sendte data over mobilen i 2010, og dette er en økning fra 54 prosent året før.

Antallet mobile bredbåndsabonnement økte kraftig i 2010. Samlet sett var det noe over 947 000 slike enheter for mobilt bredbånd. Det er en økning på omkring 416 000 siden utgangen av 2009.

Det er verdt å merke seg at det skilles mellom dedikerte abonnement for mobilt bredbånd og såkalte mobilabonnement med datapakke. Hvorav sistnevnte utgjør 372 000 abonnement.

Betaler trolig for mye

Imidlertid er det forskjell på økning i antall abonnement og mengde trafikk. Veksten i antall abonnement med datapakke er mye større enn mengden data som faktisk går over disse abonnementene. Det vil si at mange ikke fullt ut benytter de megabit de betaler for.

Omsetningen av datatrafikk utgjorde mer enn 2,2 milliarder kroner i 2010. Det er 12,7 prosent av den totale omsetningen i mobilmarkedet på 17,3 milliarder. Tilsvarende andel i 2009 var 9,7 prosent, og totalomsetningen var på 16,4 milliarder.

- Hvert år lurer jeg på hvor mye elektronisk kommunikasjon folk kan konsumere. Vi er tydeligvis ikke ved en grense ennå, for fortsatt stiger altså den tradisjonelle mobilbruken som jo samtaler må sies å være, sier PT-direktør Willy Jensen.

- Dog jevner det seg ut, for det er stadig en nedgang i folks bruk av tradisjonell fasttelefoni.

Færre meldinger

For første gang er det registrert en nedgang i antall sendte meldinger på årsbasis. Nedgangen gjelder så vel tekstmeldinger (SMS) som innholdsmeldinger. Totalt sendte norske mobilkunder bortimot 6,85 milliarder meldinger i 2010.

Det er en nedgang på 173 millioner meldinger sammenlignet med året før, hvorav 104 millioner er SMS-meldinger.

Det gir et gjennomsnitt pr. mobilkunde på 104 meldinger pr. måned i 2010. Til sammenligning var tilsvarende tall i rekordåret 2008, 111 meldinger pr. måned.

Tjener like mye

Men mobiloperatørene fortviler neppe. til tross for at antall SMS-meldinger har gått ned, utgjør inntektene fra SMS-meldinger i 2010 i underkant av 2 milliarder kroner. Omtrent det samme som året før.