Etter tøffe forhandlinger i regjeringen er det nå klart at endringer i tollsatsene trer i kraft 1. januar 2013. Hensikten er å styrke importvernet for biffilet, lammekjøtt og faste oster, skriver Nationen. For disse matvarene går man over fra kronetoll til prosenttoll.

— Det er svært viktig for norsk landbruk at vi styrker tollen. Regjeringens målsetting er å øke norsk matproduksjon med 20 prosent de neste årene. Da er overgang til prosenttoll på viktige jordbruksprodukter nødvendig, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

- Ikke prishopp

Ifølge Vedum var tiden overmoden for å endre tollsatsene.

— Det er den mest omfattende endringen i tollvernet siden 1995, da Norge ble med i WTO. Med prosenttoll på biffilet, faste oster og lam forsterker regjeringen linjen fra 2010, sier Vedum.

Han viser til at endringen fra krone- til prosenttoll på melk i 2010 var nødvendig for å sikre melkemarkedet i Norge.

— Tollvern er en bærebjelke for å sikre matproduksjon over hele landet. Kan bøndene ta ut bedre priser i markedet på norskprodusert mat, vil matproduksjonen øke, sier Vedum.

Ifølge Vedum kommer ikke tollendringene til å føre til noe stort prishopp på norske matvarer.

Skuffet over regjeringen

NHO Mat og Drikkeer skuffet over regjeringen. — Her erregjeringen dessverre helt på villspor. Regjeringen har ikke tillit til norskeforbrukere. Man tror at hvis forbruker får valget vil de alltid velgeutenlandsk, derfor nekter vi dem valgmulighetene. Hvor er troen på egneprodukter, spør Roald Gulbrandsen i NHO Mat og Drikke.

- Tenker på forbrukerne

Samtidig med det skjerpede tollvernet kommer regjeringen med tiltak for å hindre at import fra de fattigste landene blir rammet. Enkelte harde oster får spesialunntak mens myke ostesorter beholder dagens toll.

Mens Senterpartiet fikk gjennomslag i knallharde forhandlinger i regjeringen om importert ost og kjøtt, som begge deler nå blir dyrere, fikk Arbeiderpartiet spesialunntak for camembert, brie og parmesan, skriver Dagens Næringsliv.

— Dette er et kompromiss hvor vi forsøker å sikre kjernen av norsk matproduksjon. Da er importvernet et viktig virkemiddel slik det alltid har vært. På den annen side er vi opptatt av mangfold og tenker på forbrukernes interesser, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til avisen.

Heller ikke Støre mener det styrkede tollvernet vil gjøre maten særlig dyrere.