Omsetningen i norsk sjømatnæring skal seksdobles fra dagens nivåer innen 2050, ifølge en fersk rapport. Lakseoppdrett vil stå for en stor andel av denne veksten.

– På nåværende tidspunkt er dette scenarioet absolutt ikke bærekraftig. Vi er tvert imot nødt til å redusere mengden laks som står i sjøen fra dagens nivåer, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge.

Hun mener næringen er nødt til å løse utfordringer med lus og rømning før det kan være snakk om videre ekspansjon.

– Sjømatnæringen har et betydelig vekstpotensial på sikt, men så lenge man unnlater å ta tak i de største utfordringene, kan ikke næringen vokse, sier Jensen.Hun får støtte av Framtiden i våre hender.

– Oppdrettsnæringen i Norge er ikke bærekraftig i dag. Mye av fôret importeres fra utlandet hvor det drives rovfiske, og det trengs store mengder fiskeråstoff for å ale opp en kilo laks, sier Liv Thoring, seniorrådgiver i organisasjonen.

Vil gjøre flere ting samtidig

Næringen selv sier det er viktig å ta utfordringene på alvor, men mener det er rom for vekst.

– Når man produserer mat vil det alltid påvirke miljøet på en eller annen måte, men jeg vil påstå at fiskeoppdrett har færre miljøutfordringer enn de fleste andre matproduserende sektorer, sier Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Fiskeri— og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Han mener det er mulig å ta tak i problemene på samme tid som næringen ekspanderer.

– Det er viktig å snakke om de større linjene, og det er et dårlig svar på problemene å si at vi skal produsere mindre mat, sier Kvistad.

– Kveles uten vekst

Frank Asche, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, er heller ikke enig i kritikken fra naturvernerne.

– Det er ikke tvil om at opprettsnæringen er bærekraftig i dag, men spørsmålet er om storsamfunnet vil tillate fortsatt vekst i fremtiden. Dette handler om hvor stort økologisk fotavtrykk vi velger å tåle, sier Asche.

Han mener at vekst i andre deler av sjømatnæringen, som for eksempel i leverandørindustrien, avhenger av lakseoppdrett.

– Det er fare for at politikere og miljøvernere setter for strenge grenser, og det er mange som i dag tar til orde for å stoppe veksten. Da får vi i stedet en sakte kvelning av næringen. Det er ingenting som er stabilt, enten går utviklingen fremover eller så går den bakover. Det som er godt nok i dag, er ikke godt nok i morgen, sier Asche.