Tallene, som ble lagt ut mandag formiddag, er mye sterkere enn forventet. Fra første til annet kvartal vokste svensk økonomi med 1,4 prosent, mens de fleste hadde ventet en BNP-vekst på rundt 0,8 prosent.

Dette er også gode nyheter for Norge, siden Sverige er vår viktigste handelspartner.

Motstandsdyktige svensker

– Tallene er mye sterkere enn forventet, og de viser en enorm motstandskraft hos den svenske økonomien, sier sjefanalytiker i Nordea i Sverige, Torbjörn Isaksson, til Aftonbladet. Tallene viser at Sverige trosser uroen ute i Europa og har en eksportledet vekst.

Men alt er ikke like positivt. Statistikken viser at antall arbeidstimer ikke er i like sterk utvikling, og at lagerbeholdningene i Sverige holder seg på et uendret nivå.

– Men samlet sett er dette sterke tall, fortsetter Torbjörn Isaksson.

Det er eksporten som redder Sverige. Den økte med 1,7 prosent. Samtidig minket importen med 0,2 prosent. Svenske økonomer tror dette vil få Riksbanken, den svenske sentralbanken, til å revurdere situasjonen og muligheten for et svensk rentekutt i høst.

– Gir Norges Bank mer fleksibilitet

Makroøkonom i DnB Markets, Ole André Kjennerud, ser også optimistisk på tallene fra Sverige.

– Dette er gode nyheter for den norske kronen, som for tiden er meget sterk, sier han. Allerede minutter etter at de sterke svenske tallene ble sluppet, svekket den norske kronen seg. Dette betyr at norske varer blir relativt billigere i forhold til svenske varer.

– Dette reduserer også sannsynligheten for at Øystein Olsen og Norges bank setter ned styringsrenten i høst, slik mange tror, fortsetter DnB— økonomen.

Han minner om at tallene er førstegangsestimater, og vil kunne bli revidert når mer grundige beregninger foreligger.