I en kontroll Forbrukerombudet har hatt av kontrakter fra 12 prosjektmeglere, har kun én klar frist for når boligen skal stå ferdig.

— Vi har oppfattet det som et problem at boligkjøpere står uten rettigheter når store leilighetsprosjekter blir forsinket, og det ikke er klarhet i frist for overtagelse, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet til Aftenposten.no.

Nå har de sendt ut brev med krav til endringer i konktraktene til ti av de kontrollerte eiendomsmeglerne.

I fjor sjekket Forbrukerombudet 20 store boligbyggere for å se om kontraktene hadde uklare eller omtrentlige formuleringer om når boligene skal stå ferdig.

Ombudet ba flere av utbyggerne om å endre mangelfulle kontrakter. De aktuelle utbyggerne har ifølge Forbrukerombudet bekreftet at de har endret sine kontrakter etter kontrollen.

Nesten alle er mangelfulle

Nå er det imidlertid eiendomsmeglerne for nye boligprosjekter som står for tur.

Etter at Forbrukerombudet har innhentet kontrakter fra 12 prosjektmeglere, har de kommet til at nesten alle er mangelfulle med uklar overtagelsesfrist (se fakta).

Dermed mener de det blir vanskelig for boligkjøpere å vite når de kan forvente at boligen blir ferdig.

Og det medfører at man kan få vanskeligheter med å kreve dagsbøter.

- Avhengig av klar frist

— Forbrukeren er avhengig av en klar frist for å kunne kreve dagsbøter ved forsinkelser. En klar frist er også avgjørende for å kunne planlegge alle praktiske og økonomiske forhold ved flyttingen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Eksempel på frister de mener er uklare i de kontrollerte kontraktene:«Overtakelsesmåned meddeles med ca 3 måneders varsel. Endelig overtakelsesdato meddeles skriftlig senest 6 uker før overtakelse. Selger kan kreve at overtakelse skjer så vel tidligere som senere enn stipulert i den indikative tidsplanen. Dersom Selger ser at Boligen vil bli ferdigstilt tidligere eller senere enn stipulert, skal Selgeren innen rimelig tid varsle Kjøperen.»

Standardkontrakter

I de tilfellene utbyggere bruker prosjektmeglere til å gjennomføre salget av nye boligprosjekter er det i de fleste tilfellene meglernes egne standardkontrakter som blir brukt.

Forbrukerombudet oppfordrer i midlertid alle meglerne om å bruke standardkontraktene for prosjektboliger som inkluderer tydelige tidsfrister.

Disse er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og bransjeorganisasjonene i byggebransjen.

Forbrukerombudet venter svar fra prosjektmeglerne i løpet av oktober.

— Vanskelig å konkretisere

Meglerkjeden Foss & Co. er en av de som fikk sine kontrakter sjekket. Partner Alexander Sveen sier de er åpne for at det kan gjøres forbedringer i kontraktene, men kan samtidig vanskelig se hvordan en utbygger et par år i forveien kan gi eksakt innflyttingsdato.

— Et eksempel er at man ved kjøp kan få beskjed om at byggeperioden er på 16-18 måneder. Seks måneder før overtagelse får man en ny oppdatering der måneden konkretiseres, og seks uker i forveien får man ekstakt dato og klokkeslett, sier Sveen.

Han har aldri opplevd at det har blitt problemer for kjøperne som skal selge sin gamle bolig og ordne andre praktiske ting på grunn av overtagelsesfristene.

- Tydelighet viktig

Daglig leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter, er overrasket over at meglernes kontrakter er for uklare.

— Hvis det er slik at Forbrukerombudet har ryddet opp i uklarheter i utbyggernes kontrakter, virker det veldig rart hvis meglernes kontrakter er uklare, da disse følger utbyggernes angitte tidsfrister, sier Tveter.

Han mener tydelighet er et elementært krav i all kontraktskriving, og synes det er uheldig hvis forbrukere ledes til å å tro de har overtagelsesfrister som ikke er reelle.

— Det må ikke gis villedende informasjon, tydelig angivelse av innflytting er derfor viktig, sier Tveter.

Risikosport

Forbrukerrådet har tidligere uttalt at kjøp av prosjekterte leiligheter er en risikosport. Dette i forbindelse med at Høyesterett slo fast at en kontrakt ikke binder selgeren til å sørge for overtagelse innen et visst tidspunkt, og at utbyggeren det dreide seg om ikke hadde brutt noen fremdriftsplan.

Den konkrete saken gjaldt 180 leiligheter i boligprosjektet Nye Major i Oslo som ble ferdige først ett og et halvt år etter planen.

Kjøperne krevde dagbøter i millionklassen fra utbygger, men tapte i tre rettsinstanser.

Les også: