Selskapet melder at hovedårsaken til nedgangen i overskuddet, er nedskriving av kontraktsinntekter som følge av EFTA-domstolens dom i høst der det ble fastslått at selskapet har fått ulovlig statsstøtte. Før nedskrivingene er resultat før skatt 189 millioner.

Kvartalsresultatet viser samtidig at driftsinntektene gikk ned 84 millioner til 1.058 millioner kroner. Driftsresultatet for selskapet som står for den tradisjonsrike skipsruten langs norskekysten, var 151 millioner, også det en tydelig nedgang fra 196 millioner i tredje kvartal i fjor.