I forrige uke fratok indisk høyesterett Telenor-datter Uninor selskapets 22 mobillisenser i landet. Flere har stilt spørsmål ved om Telenor gjorde gode nok undersøkelser før selskapet valgte å satse på India.

— Vi var klar over at det var en .korrupsjonsrisiko ved å gå inn i India. Derfor var vi ekstra nøye på å sjekke alle forhold, og vi gjennomførte en grundig ”due dilligence”-prosess. Vi fant ikke grunnlag for å tro at det var noe galt, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas til Aftenposten.

Due dilligence er en omfattende arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap, oftest fusjoner og oppkjøp.

Uenighet i regjeringen

I forkant av at den nå tiltalte tidligere teleministeren A. Raja delte ut mobillisensene på nyåret 2008 fikk han henvendelse både fra den indiske statsministeren og finansdepartementet som hadde innsigelser til hvordan lisensene skulle bli delt ut, de var opptatt av at det skjedde på en transparent måte. A. Raja skal ha ignorert mange av innsigelsene, ifølge den indiske avisen Hindustan Times.

Baksaas sier at Telenor ikke visste om disse uenighetene i regjeringen.

- Vi forholdt oss til at utdelingen av lisenser i 2008 skjedde på samme måte som den hadde gjort de siste ti årene, sier Baksaas.

Les også:

Telenor kjøpte seg inn i Unitech, som var et av selskapene som fikk lisenser, senhøstes 2008. Siden ble det flere oppslag i indisk presse, det ble etterforsking og mye støy.

Mange er nå fengslet og tiltalt i saken, som har utviklet seg til en gigantisk politiske betent korrupsjonssak med stor offentlig interesse. Blant disse er Telenors partner Unitech og Unitech-direktør Sanjay Chandra. Baksaas påpeker at ingen ennå er dømt i saken.

Kuttet ut land

Baksaas understreker også at Telenor alltid undersøker alle kritiske forhold herunder korrupsjonsrisiko før selskapet går inn i nye land. Han påpeker at Telenor har latt være å satse på flere land på grunn av at man har funnet ting det er vanskelig å leve med.

— Det er en del årsaker til at det er en del land vi ikke kunne vært i, sier han.

- Hvilke land er dette?

— Det vil jeg ikke kommentere.

Baksaas ble også under dagens resultatpresentasjon på Fornebu spurt om hvor mye Telenor/Uninor kan være villig til å betale for de indiske lisensene når de skulle utlyses på nytt av indiske telemyndigheter. Analytikere som har uttalt seg om saken mener det vil kunne være snakk om milliardbeløp, opptil 12 milliarder kroner.

Baksaas påpeker at Telenor har en grense, og at den ikke ligger mye over det som allerede er betalt.

Kan by på enkeltlisenser

Baksaas utelukker ikke at det kan bli aktuelt for Telenor/Uninor kun å by på enkelte sirkler. Telenor/Uninor hadde lisens til å drive mobiltjenester i 22 indiske regioner. Så langt er 13 av disse åpnet, og alle har ikke vært like suksessrike.

— Vi utelukker ikke at det kan bli aktuelt kun å satse på de sirklene hvor vi har lyktes best, sier han.