Det er situasjonen til de svenske kjøttprodusentene som gjør at Scan har bestemt seg for å betale mer for det svenske kjøttet.

— Det er tøft både for produsentene av okse- og svinekjøtt. Derfor må vi betale bedre for den svenske råvaren og kompensere for bøndenes merkostnader ved å øke prisene, sier Magnus Lindholm som er direktør i Scan.

Selv om svenskene stadig spiser mer kjøtt, så er det salget av utenlandsk kjøtt, og ikke svensk kjøtt som øker.

Flere svenske produsenter har måttet legge ned produksjonen fordi de ikke finner den lønnsom nok. Dermed blir det færre gårdsbruk som driver kjøttproduksjon på den svenske landsbygda, samtidig som flere slakterier har varslet ansatte om oppsigelser og permitteringer fordi det ikke fins nok arbeid.

Nylig måtte for eksempel Scan varsle 20 ansatte ved et slakteri i Kristianstad om innsparinger.

Scan vil nå snu utviklingen og sier at prisene på svensk kjøtt kommer til å stige gjennom hele dette året.

— Vi er nødt til å betale en pris til den svenske bonden som gjør at de får det til å gå rundt, sier Lindholm. (©NTB)