Forhandlingene harpågått siden 12. april uten positive resultater.

– Når staten viser så liten forhandlingsvilje, får de det som de vil: Vi møtes til mekling hos Riksmekleren, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen.

De mener at staten ikke har gitt noe reelt tilbud og at forhandlingene ikke har vært reelle.

– Derimot har staten signalisert angrep på opparbeidede rettigheter. Dette er ikke noe grunnlag å gå videre på. Det er tydelig at staten ikke vil ha noen løsning, sier de tre forhandlingslederne.

Det blir nå opp til Riksmekleren å finne en løsning for partene i staten. Meklingsinnspurten er forventet å skje i uken før pinse.