• KAMP MOT LUS: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) har bedt Mattilsynet bruke regelverket som gir de tilgang til å stenge anlegg med mye lus, mer aktivt. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Krisemøte om lakselus

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) trapper opp kampen mot lakselus. Oppdrettsanlegg i Hordaland kan bli pålagt å redusere kapasiteten eller stenge.