• ETTERLØNN: Da Johannes Neteland måtte gå på dagen i TTS i november fikk han med seg i alt 4,1 millioner kroner i etterlønn og lønn i oppsigelsestiden. FOTO: TOR HØVIK

Kjempesmell i TTS

TTS la fredag morgen frem regnskapet for 2013. Det viser et underskudd før skatt på 110 millioner kroner.