Nesten 18 timer på overtid ble Norsk Industri og Fellesforbundet onsdag kveld enige om årets lønnsoppgjør. Den totale rammen endte på 3,3 prosent.

Spørsmålet om å avtalefeste tjenestepensjonen ble som ventet krevende, og partene ble enige om å utrede dette spørsmålet videre.

Det var knyttet mye spenning til lønnsoppgjøret i industrien siden dette oppgjøret tradisjonelt setter standarden for de neste tariffoppgjørene. Allerede over helgen er det imidlertid fare for ny streik, denne gangen i hotell— og restaurantbransjen.

Forhandlingene brøt sammen

Det var onsdag Fellesforbundet brøt meglingen med motparten NHO Reiseliv om den såkalte Riksavtalen, som er betegnelsen på overenskomsten for de organiserte innen hoteller, restauranter, kantiner og cateringbedrifter.

Elisabeth Stenwig, som leder meglingen, har da frist på seg frem til søndag klokken 24 for å få partene til enighet. Hvis ikke vil Fellesforbundet ta ut i alt 4088 ansatte ved 402 bedrifter i streik.

Håper å unngå streik

I Hordaland betyr det at 600 hotell- og restaurantansatte kan legge ned arbeidet hvis meglingen mislykkes. 106 av dem jobber på Radisson Blu Hotel Norge.

Hovedtillitsvalgt ved hotellet, Geir Arne Arnesen, håper han i det lengste å kunne unngå en arbeidsstans.

— Det vil bety at hele hotellet må stenge, og det er selvfølgelig ikke noe vi ønsker, sier Arnesen.

Det er hotelldirektør Per Paulsen enig i.

— Det er riktig. Hvis så mange av våre ansatte går ut i streik, har vi ingen annen mulighet enn å stenge dørene. Men jeg håper det lykkes å komme i mål med meglingen, så vi unngår det, sier direktøren.

Mer til lavtlønnede

Arnesen forteller at streikeviljen imidlertid er sterk.

— Det er et viktig krav for oss å øke lønningene til dem som har minst. Dette er vi villige til å kjempe for, sier han, og får støtte av flere gjester som kommer forbi.

— De ansatte på hotellene er underbetalt. De må bare streike i vei, sier Solveig Haart.

Arnesen tror imidlertid partene vil klare å finne en løsning gjennom forhandlinger.

— I frontfagene er det inngått en grei avtale. Dersom partene nå legger seg på samme listen, tror jeg det kan bli enighet, sier han.

Kommuneoppgjøret i gang

I dag klokken 12 begynner også forhandlingene for ansatte i kommunesektoren. Da møtes forhandlingsdelegasjonene for LO, Unio, YS og Akademikerne med representantene for arbeidsgivermotparten KS og utveksler krav og tilbud.

KS-området er det desidert største i offentlig sektor. Partene skal forhandle om vilkårene for ansatte i alle landets kommuner og fylkeskommuner bortsett fra Oslo, pluss for 500 kommunale bedrifter.

Totalt er det 470.000 ansatte i kommunesektoren.

Venter tøffe tak

Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS erkjenner at forhandlingene blir vanskelige, spesielt for lærerne. KS krangler med dem om arbeidstid. I tillegg var lærerne lønnstapere fra 2012 til 2013.

— Vi kunne helt klart ønsket tall som pekte i andre retninger. Noe av forskjellen kan forklares med strukturelle endringer, men det er ingen tvil om at lærerne hadde en dårlig lønnsutvikling i fjor, sier Sundnes.

Partene er enige om tallgrunnlaget som viser at lærernes gjennomsnittlige lønnsvekst i fjor var på 3,2 prosent. For kommuneansatte samlet var lønnsveksten på 3,7 prosent, mens tilsvarende for industrien var 3,9 prosent.

- Bra erkjennelse

Ragnhild Lied, forhandlingsleder i Unio og leder i Utdanningsforbundet, sier at det er bra at motparten nå erkjenner at lærerne henger etter.

— Lærerne har hatt lavere lønnsutvikling enn andre kommunale arbeidstakere nesten kontinuerlig i de ti årene vi har hatt KS som forhandlingsmotpart. Dette forventer vi at kompenseres.