Pensjonsadelen er nåtidens eldre

Pensjonsalderen har sannsynligvis nådd bunnen. Bare de rikeste vil ha råd til å gå av tidlig i fremtiden.