– Saksøkerne har fått medhold i sitt krav. Selv om utmålingen ikke tilsvarer det som er angitt som det maksimale kravet, mener retten saken må bedømmes som tapt fullstendig for Ica, skriver Oslo tingrett i sin slutning.

Bakgrunnen er at 60 kjøpmenn, hovedsakelig fra Møre, gikk til sak mot Ica-konsernet for å få ut millionbonuser de mente at ICA urettmessig hadde holdt tilbake. Bonusene det var strid om, er bonusavtaler Ica hadde inngått med kjedens leverandører. Totalt var kravet på 277 millioner kroner.

Lang kamp

Tidligere Ica-kjøpmann, Jonny Helland, bryter ut i rungende latter da Aftenposten leser sitatet fra tingrettsdommen.

– Det er jo ganske heavy! Det må kunne kalles en full seier! jubler Helland.

Saken har kostet tid og krefter for sunnmøringen. Siden våren 2005 har han ledet kjøpmennenes opprør mot den mektige matvarekjeden. Kjøpmennene var, eller er fortsatt, i Ica-systemet, noen som Rimi-butikker, andre som Ica Nær-butikker.

Fikk 3 mill.

– Jeg har hatt saken i hodet morgen og kveld i fem år. Men nå har vi fått fullt gjennomslag for at butikkene er blitt lurt for penger, sier Helland.

De to butikkene han selv er medeier i, er tilkjent tilsammen 3 millioner av Oslo tingrett.

Samtlige av saksøkerne hadde en avtale med en ordlyd som sa at bonuser som er fremforhandlet sentralt, skulle bli viderebetalt til kjøpmennene.

Anke uklart

– Vi er ikke enige i dommen, sier informasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis i Ica Norge.

De skal bruke helgen til å studere dommen, før de møter sine eksterne advokater mandag. Spørsmålet om en anke av saken vil da bli diskutert.

– Vi har ikke noe mer å kommentere før vi har gått gjennom dommen og snakket med advokatene, sier Takle-Friis.

Tap på tap

Det er ikke bare i retten Ica har tapt. Siden 2005 har dagligvarekjeden tapt markedsandeler til de andre store kjedene i Norge. I 2005 hadde kjeden en markedsandel på 25,2 prosent. I dag har de en markedsandel på 15,7.

Også økonomisk har Ica-kjeden tapt store penger.

I løpet av de siste tre årene har den svenske dagligvarekjeden tapt over 1,2 milliarder kroner på matbutikkene sine i Norge.

I tillegg til at Ica må ut med beløp mellom 260000 og 4,8 millioner kroner til hver enkelt kjøpmann, har alle også fått tilkjent saksomkostninger på 32000 hver.

Dermed må Ica Norge ut med 98 millioner kroner, pluss at selskapet må dekke egne saksomkostninger på 1,7 millioner kroner – totalt tett oppunder 100 millioner kroner.

Det gleder Jonny Helland, som siden 2005 har meldt overgang til Bunnpris-kjeden.

– Jeg er sunnmøring, men i dag kommer jeg ikke til å se på prislappen når jeg kjøper rødvin. Utover det har jeg ingen klar plan for hvordan pengene skal brukes. Det er nok av investeringer som må gjøres, sier Helland.

Omstridte bonuser

Bonusene som har vært stridens kjerne i saken mellom Ica Norge og deres kjøpmenn, er en type bonuser som er mye omdiskutert i dagligvarebransjen generelt. Bonus— og rabattavtaler mellom leverandører og kjeder er utbredt og har forskjellig formål.

Aftenposten skrev denne uken at det vil bli en diskusjon i Matkjedeutvalget, som ledes av Einar Steensnæs, om det skal innføres engelske regler for reguleringen av avtaleforholdet mellom leverandører og kjeder.

De engelske reglene går rett inn og detaljstyrer den typen bonuser Ica og deres kjøpmenn krangler om.I en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning i 2005 ble det slått fast at leverandørene til dagligvarekjedene betaler rundt 1 milliard kroner årlig til kjedene.

Dette er penger som også den lokale kjøpmannen har rett på.Innsyn i avtalte bonuser har også vært et stridstema mellom Ica og kjøpmennene.