Første utbetaling av redningspakken er på 30 milliarder euro, nesten 225 milliarder kroner.

Betingelsene for hjelpen blir endelig fastsatt i siste halvdel av juli, opplyser lederen for eurolandenes finansministre, Jean-Claude Juncker.

Redningspakken er til sammen verdt rundt 100 milliarder euro og er ment å skulle hindre kriserammede banker i Spania i å gå konkurs.

Finansministrene ble samtidig enige om å gi Spania et ekstra år på å innfri eurosonens krav om redusere budsjettunderskuddet til 3 prosent av bruttonasjonalprodukt. Spanias nye tidsfrist er nå 2014.