I 2010 ble det uteksaminert rundt 1500 hjelpepleiere. Behovet var 4500.

Nestleder i Fagforbundet Mette Nord mener underskuddet vil gå ut over kvaliteten på norske sykehjem fordi de blir nødt til å ansette enda flere ufaglærte.

— Allerede i dag mangler en tredjedel den formelle utdanningen som kreves, sier Nord.

Ufrivillig deltid

Hun mener flere heltidsstillinger er en viktig forutsetning for å gjøre det mer attraktivt å utdanne seg til hjelpepleier. I dag jobber nesten 70 prosent av hjelpepleierne deltid, mange av dem ufrivillig.

— Som heltidsansatt blir man involvert på en helt annen måte.

- Hva er galt med å rekruttere fra utlandet?

— I utgangspunktet bør et land ha gode strategier for å dekke egne behov for arbeidskraft. Hvis man henter fra fattige land, er det også et spørsmål om etikk. Hjelpepleierne trengs ofte for å dekke disse landenes egne behov, sier hun.

Departementet: - Mer fleksibilitet

I stortingsmeldingen "Utdanning for velferd" foreslår Kunnskapsdepartementet en rekke endringer i helse-utdanningene.

Blant annet en mer fleksibel veksling mellom skole og praksis på videregående, og mulighet for at de som for eksempel har fagbrev som hjelpepleier kan begynne direkte på sykepleierutdanning (y-veien).

— Positive tiltak som kan gi utdanningen mer anerkjennelse, men de vil neppe løse rekrutteringsproblemet, sier forsker Håkon Høst.

Statssekretær Ragnhild Setsaas (SV) er enig, men understreker at utdanningene bare er en del av løsningen. Hun karakteriserer det store behovet for hjelpepleiere som en kjempeutfordring.

— Vi tror at tiltakene i stortingsmeldingen kan gjøre utdanningen mer interessant. Samtidig må også arbeidslivet bidra. Det må ikke være så rigide regler for hvilke yrkesgrupper som kan gjøre hvilke oppgaver. Arbeidsgiverne må tilby utviklingsmuligheter og faglig interessante jobber også for helsefagarbeidere, sier Setsaas.

Hun vil også gjøre det kjent blant unge at man kan jobbe som hjelpepleier i en periode uten at det blir en blindvei i karrieren. Mulighetene til å ta videreutdanning senere i livet skal sikres, sier hun.