Senatets forsvarskomité skriver i en ny rapport at den er bekymret for om produksjonskvaliteten er høy nok til å sikre leveranse av jagerflyet til USA og landets allierte «til en rimelig pris».

Fordi Lockheed Martin har forsømt produksjonskvaliteten, er det gjort alvorlige feil i utviklingen av flyet, mener komiteen. Utbedring av disse feilene har gjort produksjonen av flyet langt dyrere enn først antatt.

Flere land har allerede varslet at de vil kjøpe inn færre F-35-fly enn tidligere planlagt fordi prisen er blitt for høy.

Senatets forsvarskomité er også kritisk til at Lockheed Martin allerede har begynt å produsere F-35-fly selv om testingen ikke er fullført. Resultatet kan bli kostbare tilbakekallinger.

Norge har planer om å kjøpe 56 F-35-fly fra Lockheed Martin for å erstatte dagens F-16-flåte.