Telenors India-drama er inne i en avgjørende fase, trolig med nye milepæler både denne og neste uke.

Etter at Telenors mobillisenser i India ble kansellert av høyesterett i februar, har Telenor-ledelsen og næringsminister Trond Giske på vegne av Telenor kjempet en durabelig kamp for å forhindre at Telenor skal tape 16-20 milliarder kroner.

Indiske myndigheter har bestemt seg for å auksjonere ut mobillisensene, noe som skal skje innen utgangen av august.

I april la teleregulatøren TRAI frem vilkårene for auksjonen. Telenor uttalte at de var av en slik karakter at det ville være nesten umulig å fortsette i India.

Frekvenser og utrulling

Hovedankepunktene er at Telenor mener tilgangen til mobilnettet er for dårlig og at kravet til utrulling av mobiltjenester er for voldsomme. Telenor har også reagert på utropsprisen.

Den er på nærmere 20 milliarder kroner for hele India, men det er mulig å by bare på enkeltregioner.

Etter det Aftenposten forstår, er årsaken til at prisen ikke er nevnt på ønskelisten fra næringsministeren, at den er lettere å forholde seg til og regne på enn de andre punktene.

Skjebnedager

Etter planen møtes den indiske telekommisjonen på torsdag for å legge frem sin vurdering av auksjonsvilkårene. Dette er sentrale byråkrater fra ulike departementer.

Den endelige avgjørelsen fattes av et regjeringsutvalg ledet av finansminister Pranab Mukherjee.

Det skjer trolig i neste uke, men det er grunn til å tro at de vil lytte til telekommisjonen.

Etter at beslutningen er tatt, vil Telenor gå i tenkeboksen for å avgjøre om selskapet vil være med på auksjonen eller trekke seg ut av India.