Hittil er 13 personer med tilknytning til Unibuss siktet for økonomiske forbrytelser. Tre av disse var ansatt i Unibuss da de ble siktet, mens en har tidligere vært ansatt i selskapet. De tre tidligere Unibuss-ansatte er alle avskjediget.

Tidligere har det vært kjent at millioner er blitt utbetalt fra den tyske buss-produsenten MAN til to tidligere Unibuss-ansatte.

Den innledende etterforskningen avdekket også at daglig leder hadde rehabilitert sin privatbolig i 2009 og 2010 og fått Unibuss til å betale store deler av regningen.

Advoktater har etterforsket

Som et tillegg til politiets etterforskning har Unibuss hyret inn et advokatkontor for å foreta en ekstern granskning av seg selv. Advokatene i Wiersholm har brukt cirka 3000 timer på granskningsarbeidet siden septemper 2011, kommer det frem i en pressemelding fra Unibuss.

Det har ført til at to nye forhold er avdekket, noe som igjen kan føre til ytterligere pågripelser.

— Det er ingenting som tyder på at det er flere i Unibuss som blir anmeldt i saken, men vi har anmeldt forholdene, så politiet må vurdere om de skal etterforske det videre, sier styreleder Cato Hellesjø i Unibuss til Aftenposten.no

De nye forholdene

Det ene forholdet er oppføring av blant annet en ny vaskehall på Unibuss' anlegg på Alnabru i Oslo i 2007 og 2008. Ifølge granskningen har entreprenører, håndverkere og andre leverandører overfakturert Unibuss for mer enn 10 millioner kroner for disse arbeidene.

Det andre forholdet gjelder salg av brukte busser i perioden 2005-2009. Totalt solgte Unibuss 172 brukte busser disse årene. Et flertall av disse bussene ble solgt til selskaper med tilknytning til en tidligere ansatt. Unibuss antas i rapporten å ha fått betalt rundt halvparten av antatt markedspris for 52 av bruktbussene.

Alvorlig

- De avdekkede forholdene er selvsagt meget alvorlige. Selv om omfanget er større enn vi til nå har trodd, er jeg glad for at Wiersholm etter mer enn seks måneders svært grundig granskning ikke har avdekket at flere nåværende eller tidligere ansatte har vært involvert i noe straffbart, sier Cato Hellesjø.

Politiet har etterforsket saken siden september i fjor, etter at styreleder Cato Hellesjø i Unibuss anmeldte saken til politiet. I følge politiadvokat Christian Stenberg ved finans- og milljøseksjonen, har ikke den nye rapporten gitt politiet noen store overraskelser. Derfor blir det trolig ikke flere siktet i saken.

— Etterforskningens anliggende har vært å få oversikt over hele saken, rettet mot straffbare forhold. Siden i mars har vi konsentrert oss om å lukke de forskjellige sakene. Nå forberede oss på å kalle den ferdig behandlet og innhenter bevis, sier Stenberg.

Nye forhold er avdekket i Unibuss-saken.
Krister Sørbø / SCANPIX