Norske handels— og tjenesteytende bedrifter har et nøkternt syn på 2012. Det viser en undersøkelse blant 870 virksomheter, som Hovedorganisasjonen Virke la frem i dag.

— Undersøkelsen viser at norske arbeidsgivere ikke har noe stort behovfor den type kompetanse som nå kommer fra Sør-Europa. Svært mange av de somkommer har feil utdanning eller bakgrunn, og norske arbeidsgivere velger hellerå ansette fra Norden eller Øst-Europa, sier organisasjonens administrerende direktør Madsen i en pressemelding.

Dette bekreftes også fra NAV, som tar imot mange av euroflyktningene som kommer. Mange av dem har høy utdanning,men ikke den kompetansen Norge virkelig trenger.

– Det gjelder for eksempel arkitekter, jurister, personer medutdanning innen TV og medier, eller i administrative fag. Selv om behovet forarbeidskraft øker i Norge, er det ofte veldig spesifikt hvilken kompetansearbeidsgiverne ser etter. Mange arbeidsgivere krever også at man behersker noenorsk i tillegg til engelsk, sa Inger Christensen ved Nav Eures kontor i Oslo til Aftenposten i forrige uke.

Men folk skal de ha. 19 prosent av sjefene har planer om nyansettelser i løpet av det neste halvåret. 9 prosent har planer om nedbemanning.

— Etter å havært gjennom en turbulent tid ser det nå ut til at vi er i litt roligerefarvann. Mye tyder på at 2012 kommer til å bli et helt greit år for mangenorske virksomheter og at vi kun kommer til å se små endringer iarbeidsmarkedet. Det kan vi leve med, sier Madsen.

Moderat

Samlet sett forventer detaljhandelen en omsetningsvekst på 4 prosent.

Det er en del bedre enn de foregående årene, hvor veksten var 2,7 og 2,8 prosent. — En vekst på fire prosent i norsk handel er moderat, sier sjeføkonom Lars Haartveit i Virke i pressemeldingen.

De færreste bedriftene ser for seg særlige endringer i omsetningen i år, men det finnes enkelte variasjoner.

Bedrifter som handler med byggevarer, jernvarer og lignende forventer en vekst på 7 prosent mot fjoråret. Til sammenligning venter kles- og skobutikker en vekst på bare 3 prosent. (Se hele listen i bunnen av saken.)

Sportsbransjen, som i 2010 vokste 6,3 prosent, regner med 4 prosent økt omsetning i år. I fjor anslår bransjen at de opplevde en nedgang på 2 prosent.

De viktigste bransjene, med prosentvis vekst fra året før:

Område 2010 Estimert2011 Anslag 2012
Dagligvarer 2,2 3,4 4
Sport 6,3 - 2 4
Klær 1,2 0,8 3
Sko 3,7 1,9 3
Møbler/interiør 4,1 4,2 5
Elektro/radio/TV 3,1 -1,5 4
Byggevarer/jernvarer mv. 4,4 4,7 7
Detaljhandel i alt 2,7 2,8 4