Hovedtillistvalgt Anne-Marit Hope mener de med lengst ansiennitet i banken får et godt tilbud. Hun er mer kritisk til det de ansatte over 62 år tilbys.

— Jeg hadde håpet å slippe disse nedbemanningene. Det skaper stor usikkerhet blant de ansatte og mye uro i organisasjonen. Vår holdning har hele tiden vært at vi ikke aksepterer oppsigelser. Da er alternativet sluttpakker, sier Hope.

Den beste sluttpakken en ansatt kan få med seg ut av banken er to årslønner. Da må vedkommende være under 62 år å ha vært ansatt i over 10 år. Sluttpakketilbudet blir lavere med kortere ansettelsestid.

I gjennomsnitt får de som slutter 15 månedslønner.

Styrte sluttpakker

De som får tilbud om slike avtaler får såkalte styrte sluttpakker. I realieteten betyr det at de får et tilbud de ikke kan si nei til.

I tillegg tilbyr banken åpne sluttpakker til samtlig ansatte over 62 år. Jo eldre en arbeidtaker er, jo lavere blir sluttpakken. For en 63-åring er sluttpakken på maksimalt 510.000 kroner.

Sparebanken Vest har vært gjennom flere runder med nedbemanning de siste årene. I 2012 hadde banken 860 ansatte. Når Sparebanken denne høsten har kuttet 55 årsverk, er 695 ansatte igjen.

Hope sier hun opplever situasjonen i banken som tøff.

— De ansatte utsettes for en voldsom belastning, men vi kommer ikke utenom dette. Da er det viktige er å finne løsninger alle kan leve med, sier Hope.

Gir ansatte tenkepause

Informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest sier det nå pågår kartlegging av organisasjonen, og at man i månedsskifte oktober/november vil ha oversikt over hvem som skal få tilbud om sluttpakke.

— Det er viktig at folk får mulighet til en tenkepause om sin situasjon. Vi gjennomfører samtaler og diskusjoner med de involverte og ser på muligheter for nye arbeidsoppgaver. Vi tilbyr også hjelp hos et eksternt rekrutteringsbyrå, sier Breivik.

— Hvor mye vil sluttpakkene koste banken?

— Det vil avhenge av hvor mange som takker ja til sluttpakke, og hvilken alder og ansiennitet disse har. I forbindelse med den forrige nedbemanningsrunden satte vi av omkring 30 millioner kroner. Den omfattet til sammen 60 årsverk, sier Breivik.

Også leder av Finansforbundets juridiske avdeling, advokat Pål Behrens, mener to årslønner er et god sluttpakketilbud.

Ingen oppsigelser

Finansforbundet organiserer de ansatte i bank- og finanssektoren som har vært i kontinuerlig endring og omstilling siden bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet

I løpet av de tre siste årene har 750 medlemmer i Finansforbundet fått utbetalt ulike former for sluttpakker til en samnlet verdi på 375 millioner kroner. En gjennomsnittlig sluttpakke har vært på 500 000 kroner.

— Tidligere ble nedbemanning løst gjennom masseoppsigelser. Den tiden er forbi. De siste årene har vi unngått oppsigelser, sier Behrens.

Han mener næringen har vært flinke til å finne ordninger med naturlige avganger, tilbud om etterutdanning og alternative karriereveier. De ansatte

har vist stor endringsvilje, og bedriftene har vært villig til å avsette penger til sluttpakker og omstilling.

— Men styrte sluttpakker er ikke frivilig og må vel betrakes som oppsigelser?

— Det kommer an på hvordan man oppfatter situasjonen. Legger man i første omgang opp til at man kan søke sluttpakker, vil det ta bort noe av behovet for nedbemanning. Men noen vil deretter oppleve at frivilligheten ikke er reell, sier Behrens.

KOSTER MLLIONER: - Den forrige nedbemanningsrunden i Sparebanken Vest kostet omkring 30 millioner kroner, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik.