• Batteriferje 1 Fjellstrand.jpg

Over fjorden med mobil-kraft

Batteriteknologi utvikla for mobiltelefon kuttar utslepp i skipsfarten.