• KONTROLL: Arne Møgster og Austevoll Seafood har brukt 67 millionar kroner på aksjekjøp i Norway Pelagic i løpet av to dagar. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Austevoll Seafood-raid snart i mål

Austevoll Seafood sitt raid mot Norway Pelagic er snart i mål.