Velger bort livet som pensjonist

I en alder av 77 begynner Amy Berg i ny jobb. Det er hun ganske alene om.

Publisert:

Amy Berg begynner i februar som ny fagansvarlig eiendomsmegler ved Eies Frognerkontor. - Jeg er veldig heldig som har god helse, det står jo og faller på det, sier hun. Foto: Signe Dons

Jeanette Sjøberg

Hun kunne ha gitt seg for over ti år siden. Men Amy Berg (77) har ennå ikke følt behovet for å bli pensjonist.

- Jeg ser ingen grunn til det. Jobber man etter pensjonsalderen, gjør man det ikke fordi man må, men fordi man har lyst. Jeg er veldig heldig som har god helse, det står jo og faller på det. Jeg ser ingen grunn til å slutte å jobbe ellers, sier Amy Berg (77).

Hun er i ferd med å rydde ut i sitt gamle kontor, der hun har drevet eget eiendomsmeglerfirma sammen med datteren i 21 år.

Fra februar starter et nytt kapittel, som nyansatt i en 50 prosent stilling som fagansvarlig i Eie eiendomsmeglings Frogner-kontor.

Kan bestemme selv

-  Jeg har hele tiden ønsket å drive for meg selv, og har gjort det i 21 år. Fordelen ved å jobbe i en privateid kjede er at man selv kan bestemme når man vil gå av. Det er jo en forutsetning for å kunne jobbe lenge, mange av mine venner på samme alder har jo ikke hatt mulighet til å velge det selv. I tillegg må man trives og føle at man gjør jobben sin bra, sier Berg.

- Vårt inntrykk er at folk ikke drømmer om å gå av med pensjon. Undersøkelser viser derimot at jo eldre man blir, jo lenger har man lyst til å jobbe, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk.

Gleder seg til jobben

Ifølge en undersøkelse utført for senteret, er det nettopp de eldste som gleder seg mest til å gå på jobb, føler at de mestrer arbeidsoppgavene og kan tenke seg å jobbe lenger enn vanlig pensjonsalder. De yngste befinner seg i andre enden av skalaen (se egen grafikk).

Amy Berg oppdro fem barn og hadde andre jobber før hun i godt voksen alder utdannet seg til eiendomsmegler. Det liker hun så godt at hun har satt pensjonisttilværelsen på vent.

Og det for en bransje som ikke er kjent for å holde lenge på arbeidstagerne. Gjennomsnittsalderen er på 41 år og tempoet er raskt, preget av konkurranse og ukurante arbeidstider.

— Trenger gode eksempler

- Arbeidslivet trenger gode eksempler som dette. Man kan høre festtalene om eldre arbeidstagere, men så opplever mange eldre som ønsker å stå i arbeid, aldersdiskriminering likevel. At et miljø som meglerbransjen som er så konkurransepreget, tør å ta slike valg, er en inspirasjon for andre bransjer, sier forsker Hans Christoffer Aargaard Terjesen ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Les også

Dette imponerer sjefen

Han har nylig skrevet en rapport om hva ledere kan gjøre for å få seniorer til å jobbe lenger.- Det aller viktigste både for eldre arbeidstagere og deres ledere, er hele tiden å tenke utvikling. Det er denne kvinnen et godt eksempel på, som skal jobbe som faglig ansvarlig i en bransje med stadig skiftende regelverk. Pensjonerer man kravet til utvikling før pensjonsalderen, blir det ikke stimulerende å fortsette, sier Terjesen.

5 prosent av kvinnene i jobb

Amy Berg har ikke følge av mange i statistikken. Den siste arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser at 8,3 prosent i aldersgruppen 67-74 år er i arbeid. 12 prosent av mennene er det, kun 5 prosent av kvinnene. Etter 74 år fører de ikke statistikk. Forskningsinstituttet Nova anslår at 1-2 prosent i aldersgruppen 75-79 år er i jobb, de fleste på deltid.

- Arbeidsmiljøet skal være givende slik at man gleder seg til å gå på jobb. Ansvar og kontroll må være godt avstemt. Tilpasning av arbeidstid og oppgaver er viktig, og jobben bør være intellektuelt stimulerende. De lever jo i nuet, og er ikke lenger i en pragmatisk fase i arbeidslivet. De ekstremt gode seniorene står i en sterk forhandlingsposisjon, og bedriftene må strekke seg etter dem, sier Terjesen.

- Glad det ikke er dem

- Jeg skjønner at mange gleder seg til å pensjonere seg hvis det er det de vil, men jeg har fått tid til å gjøre det jeg vil uansett. Noen av mine jevnaldrende er veldig misunnelige for at jeg har muligheten til å jobbe, andre er glad det ikke er dem, ler Amy Berg.

Flere vil fortsette i jobb lenger

— Endringer i alderssammensetningen fremover gjør at de eldre blir en viktigere ressurs i arbeidslivet, sier forsker Per Erik Solem ved forskningsinstituttet Nova.

— Antallet personer på 67 år og over forventes å dobles til 2040, og det blir vesentlig færre i yrkesaktiv alder til å forsørge pensjonistene, sier Solem

Les også

Han pendler 1000 kilometer hver dag

Han står bak en fersk rapport om eldre i arbeidslivet, som blant annet viser at det i 2010–2011 er flere seniorer enn noen gang i perioden fra 2003, som sier de kan tenke seg å fortsette i arbeid etter at de får rett til pensjon.Seks av ti yrkesaktive i alderen over 50 år sier de kan tenke seg å fortsette mot bare fire av ti i 2003–2004.

Han mener først og fremst helsen, og hvordan en i arbeidslivet kan forebygge helseproblemer mot slutten av yrkeskarrièren, er viktig for å holde på de eldste arbeidstagerne.

Fleksibilitet viktig

— Fordi folk blir mer forskjellige med alderen, er fleksibilitet et nøkkelord. Både i muligheten for å ha pensjon og arbeid samtidig, men også i valg av arbeidstid, arbeidsoppgaver og selvbestemmelse i jobben. Interessante arbeidsoppgaver er viktig og muligheter for å lære nye ting. Lønn kan også spille en rolle. Noen kan trenge tilpasninger i arbeidssituasjonen, mens andre vil reagere positivt på å få nye utfordringer. Aldring forbindes ofte med svekkelser og behov for tilpasninger og lettelser. Det gjør det lett å overse at også eldre i arbeidslivet trenger utfordringer.

Han tror det er lettere å kunne fortsette i jobb eller få en ny jobb i høy alder, om man er i en type jobb der erfaring og ekspertise spiller en viktig rolle.

afp000457225-s0MGElPq22.jpg Foto: Signe Dons/Aftenposten

jobbeldre-l0AxvnhNa4.jpg

Publisert: