2933 klagesaker har nemnden gått igjennom siden dommen i den såkalte Røeggen-saken falt i vår. Småspareren Ivar Røeggen fikk medhold i at DNB ikke hadde gitt riktig informasjon om såkalte strukturerte spareprodukter som Røeggen investerte i og senere tapte penger på. Dommen utløste en strøm av klager mot banker som hadde solgt lignende produkter.

Vinner ikke frem

— Vi har gitt 346 personer medhold i sine klager hittil. 335 saker er avsluttet uten medhold for forbruker. Vi kan allerede nå si at et stort flertall av de resterende sakene ikke vil resultere i medhold, sier administrerende direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda.

Av sakene som er gjennomgått til nå er det 302 DnB-kunder som har fått medhold og 34 kunder i Sparebanken Vest.

Nemnden har prioritert saker som gjelder flest klagetilfeller og problemstillinger som ikke allerede er avklart i Røeggen-dommen.

— Vi har også sett på informasjonsmateriellet som er brukt i mange av de sakene som fortsatt ligger til behandling. Og med det som bakgrunn kan vi konkludere med at mange ikke vil bli rammet avtalelovens regelverk på en slik måte at kontraktene kan sies å være ugyldige, sier Harald Sverdrup.

34 kunder fikk medhold

For Sparebanken Vest har Røeggen-saken utløst 197 klager fra misfornøyde sparekunder. 34 av disse har fått kompensasjon for det banken har innrømmet var dårlig rådgivning. Finansklagenemda har ut over disse ikke gitt Sparebanken Vest-kunder medhold i sine klager.

— Vi er forberedt på at det fortsatt vil ta noen måneder før alle klagene er gjennomgått. Men vi mener de aller fleste av sakene hittil er fanget opp og kompensert av oss allerede. Skulle det dukke opp ytterligere informasjon i flere saker ser vi selvsagt på dem, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.