Ein gong var det vi som reiste

Måtte dei neste fire åra syne at vi i Norge verkeleg er i stand til å komme opp med nye og betre løysingar på innvandringsfeltet.