Disse fiskene svømmer inne i trålen

Sysla: Ved å portrettfotografere fisken på havets bunn, skal fremtidens trålfiske bli mer bærekraftig.