Rødgrønne kutter bompenger

Regjeringen vil finansiere mer av veiene med statlige penger.

LITT MINDRE: Regjeringen legger opp til å redusere bompengeandelen neste år. Men fortsatt vil 44 prosent av alle investeringer i ri9ksveinettet være finansiert av bompenger. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Bompengeandelen for riksveiutbygging synker fra 48 prosent i 2013 til i 44 prosent neste år, dersom de rødgrønnes forslag til statsbudsjett blir vedtatt.

Les også

Starter bygging av E39 til Os neste år

Dermed kommer de rødgrønne den nye blå regjeringen i forkjøpet. De borgerlige har lovet en lavere bompengeandel i sin regjeringserklæring. Nå blir det løftet litt vanskeligere å holde, enn dersom bompengeandelen hadde vært like høy.

En milliard mer fra staten

For 2014 foreslår regjeringen å bevilge om lag 11,7 milliarder koner til investeringer på riksvegnettet.

I tillegg er det regnet med om lag 9,3 milliarder kroner i ”annen finansiering”, i all hovedsak bompenger.

Sammenliknet med 2013 er dette en økning med vel 1,1 milliarder kroner i bevilgninger over statsbudsjettet, mens det for ”bompengemidler og annen finansiering” er en nedgang på om lag 300 millioner kroner.

— I tråd med NTP

Regjeringen skriver at nedgangen i bompengeandelen er i tråd med den utviklingen som er skissert i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Her er det for utbygging av riksveger regnet med en gjennomsnittlig bompengeandel på 39 prosent i årene 2014-2017 og en gjennomsnittlig andel på 34 prosent i årene 2018-2023.

For riksveger og fylkesveger, sett under ett, er det for 2014 regnet med at vel 12,2 milliarder kroner i bompenger (ikke medregnet annen ekstern finansiering) blir stilt til disposisjon for vegutbygging. Dette er vel 2,5 milliarder kroner mindre enn i 2013.

Hva synes du om prioriteringen? Si din mening.

Publisert: