I europeiske krisetider blir alt av tapte inntekter gransket, og Kommisjonen har nå undersøkt hvor mye EU-landene tapte på manglende inndriving av merverdiavgift i 2011.

— Mengden merverdiavgift som ikke fanges opp, er uakseptabelt stor. Spesielt med tanke på virkningen slike summer kunne hatt for å styrke statsfinansene, sier EUs skattekommissær Algirdas Semeta i en uttalelse.

Ifølge Kommisjonens undersøkelse tapte 26 av EUs nå 28 medlemsland 1.500 milliarder kroner i momsinntekter i 2011. I Italia var tapet så stort som 280 milliarder kroner, og det i en økonomi som sårt trenger inntekter.