Statens vegvesen avviser ansvar

Arbeidstilsynet mener Statens vegvesen, som byggherre, skal sørge for at hensynet til trygghet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.