Med nedsalget til 51 prosent i oljefeltene Gullfaks og Gudrun og salget av eierandeler i to felt på britisk sokkel, reduserer også Statoil sine investeringsforpliktelser med 7 milliarder kroner i framtiden.

— Grunnen til at vi selger oss ned, er at vi har hatt en veldig høy eierandel. Det er gjort meget bra arbeid på begge feltene de siste årene, og det gir oss anledning til å realisere verdiene fullt ut slik at vi kan investere i nye felt, sier konsernsjef Helge Lund til NTB.

Vil øke aksjekursen

Analytiker Trond Omdal i Arctic Securities ser på salget delvis som et svar på at Statoils aksjekurs er lav, sammenlignet med verdiene selskapet sitter på.

— Salget er en respons på investorbekymringer for at Statoil må ta opp lån for å øke investeringene framover, og en aksjemarkedutvikling som ikke reflekterer verdien av de underliggende feltene. Aksjemarkedet svinger mot kortsiktig utbytte framfor langsiktig vekst, sier Omdal til NTB.

Nye prosjekter

Helge Lund bemerker at de store verdiene som nå frigjøres ikke er øremerket, men at Statoil blant annet skal investere tungt i det kjempesvære Johan Sverdrup-feltet.

Statoil har en strategi i tre deler, sier Lund: Å utvikle det fulle potensialet av norsk sokkel, å skaffe offshoreposisjoner i utlandet ved hjelp av norsk kompetanse samt å utvikle den sterke posisjonen innen skifergass og -olje i USA.

— Vi er også i planleggingsfasen av et stort gassfunn i Tanzania, og vi har gjort store funn i Brasil som vi skal være med på å investere i fremover.

Selskapet selger hele sin eierandel i feltene Schiehallion og Rosebank på britisk sokkel, der Statoil ikke er operatør. Selskapet fortsetter likevel å øke aktiviteten på britisk sokkel, hvor Statoil er operatør for store utbygginger som Mariner-prosjektet og flere letelisenser.

Store felt

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier ser tre gode grunner til nedsalget.

— Statoil får en god pris. De trenger pengene, de står foran store investeringer. Så kan en spørre om de selger unna litt av det langsiktige arvesølvet på hjemmebane, sier Olaisen.

Også Trond Omdal mener prisen føyer seg inn i en trend der selskapene får gode priser for å selge større felt.

— Prisen de oppnår er meget god. Den ligger 50 prosent over vår verdivurdering av selskapet med en oljepris på 110 dollar. De realiserer betydelige verdier med dette salget, sier Omdal.

Han understreker poenget med den kortsiktige horisonten i aksjemarkedet med å vise til hvor mye Arctic Securities mener Statoil ville være verdt dersom selskapet ble splittet opp og solgte alle eiendeler. - Det ville gitt en aksjekurs på 250-300 kroner. Selv med en oljepris på 90 dollar ville verdien av aksjen vært over 200 kroner. Aksjemarkedet bryr seg bare om kortsiktig inntjening og kortsiktig utbytte, sier Omdal.

Minsker produksjon

Statoil-aksjen ble noen timer etter kunngjøringen av salget omsatt for 129,40 på Oslo Børs. Milliardtransaksjonen vil bli fullført rundt årsskiftet, med forbehold om godkjenning fra myndigheter og lisenspartnere. Som følge av transaksjonen vil Statoils produksjon gå ned med om lag 40.000 fat per dag i 2014 og 60.000 fat per dag i 2016, ifølge selskapet selv.