Her kommer 4000 jobber

På området til gamle BMV på Laksevåg skal det bygges seks kontorblokker, med plass til 3000-4000 ansatte.

LANGS VEIEN: De seks kontorblokkene skal bygges langs Kringsjåveien og Vågsgaten omtrent fra de kontorbygningene Bergen Group i dag leier og nordover mot ubåtbunkeren.

Magne Gaasemyr

— Dette blir en næringspark som vil bety et løft og en betydelig fornying av denne indre delen av Laksevåg bydel, sier Asbjørn Algrøy.

Den tidligere lederen av Business Region Bergen og Bergen Tomteselskap har siden februar vært adm. direktør for selskapet som skal stå for utbyggingen.

Lokale aktører

Eierne bak selskapet Marin Eiendomsutvikling AS, som kjøpte opp restene i konkursboet etter Mjellem & Karlsen, er lokale aktører med tilknytning til entreprenørbransjen (se fakta).

De godkjente planene omfatter 60.000 kvadratmeter kontorareal fordelt på seks blokker, pluss en diger lagerhall med åtte meters høyde under tre av blokkene. Totalt, med lager og parkering, er det godkjent bygging av 90.000 kvadratmeter.

— Vi vet at det er god etterspørsel etter lagerlokaler i området. Deler av den store hallen kan også benyttes til produksjon, hvis det er ønskelig, sier Terje Larsen, som er en av eierne.

Bergen Group blir

Kontorblokkene skal bygges på sjøsiden av Kringsjåveien og Vågsgaten, og berører ikke de arealene Bergen Group leier og disponerer på området.

— Kan det senere bli aktuelt også å bygge boliger her hvis verftsaktivitetene flyttes?

— I de godkjente planene er det kun snakk om næring. Eventuelle boliger må i tilfelle komme i neste runde, men det er klart at solforholdene er enda bedre på resten av arealene, sier Terje Larsen.

To til tre milliarder

Med i planene inngår blant annet kryssomlegging i Kringsjåveien, nytt fortau i Vågsgaten og utfylling og utviding av kaiområdet i Sørevågen.

Håsteinsgaten vil bli stengt for å skjerme dagens boliger for økt trafikk.

— Vi snakker om betydelige investeringer. Med infrastruktur blir det et sted mellom to og tre milliarder kroner, sier Asbjørn Algrøy.

Han tror beliggenheten innbyr til samlokalisering for eksempel av aktører innen de marine, maritime og petromaritime næringene.

På linje med Solheimsviken

— Vi er allerede i god prosess med store aktører som ønsker å leie kontorer her, sier direktør Rossy Addington i DNB Næringsmegling som samarbeider med utbyggerne.

Han mener dette er et utviklingsområde for næring som Bergen sentrum trenger, og peker på at avstanden til sentrum er omtrent den samme som for de nye kontorbyggene i Solheimsviken.

Skjermbilde.JPG

— Vi snakker her også om kontorarealer i en størrelse omtrent som de som er bygget i Solheimsviken til nå, inkludert de som blir DNB sitt nye hovedkvarter i Bergen, sier han.

Kan skje fort

Algrøy tror det er sjelden en så stor plan har gått så lydløst gjennom systemet i Bergen kommune. Han håper reguleringsplanen kan bli stadfestet i god tid før sommeren.

— Så snart alle formaliteter er i orden og vi har skaffet leietakere til de første ti tusen kvadratmeterne, går vi i gang med første byggetrinn, sier Terje Larsen.

Deretter skal utbyggingen skje suksessivt, til den ifølge Algrøy trolig er avsluttet rundt 2025.

— Jeg tror det kan gå langt raskere. Dette er spennende planer som mange vil falle for. Jeg tror mye kan være realisert allerede om tre-fire år, sier Rossy Addington som skal megle frem leiekontraktene.

LAGER I KJELLEREN: Kontorblokken til venstre skal bygges først, så skal det i tur og orden bygges fem blokker til nordover mot ubåtbunkeren. Under de tre første blir det en gedigen lagerhall, pluss parkering i fire dekk inn mot fjellkanten.