— Flytoget er et svært veldrevet selskap, og har tidligere ønsket å få operere tog på flere strekninger enn der de er i dag. De rødgrønne sa nei, jeg mener de opplagt bør få muligheten til å utfordre NSB, også på Bergensbanen, sier Linda Hofstad Helleland, leder for Stortingets transportkomité.

— Men en forutsetning er at de konkurrerer om strekningene som settes ut på anbud på lik linje med alle andre aktører som leverer inn anbud, legger hun til.

Bedre tilbud med konkurranse

Hun sendte fredag ut pressemelding til flere av landets regionaviser med samme budskap: Flytoget bør få mulighet til å kjøre på pendlerruten rundt byer som Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

UTFORDRER: - Flytoget er et svært veldrevet selskap, og har tidligere ønsket å få operere tog på flere strekninger enn der de er i dag. De rødgrønne sa nei, jeg mener de opplagt bør få muligheten til å utfordre NSB, også på Bergensbanen, sier Linda Hofstad Helleland, leder for Stortingets transportkomité.
SCANPIX

Helleland mener konkurranse om å kjøre jernbanen på Bergensbanenvil gi et bedre tilbud til passasjerene og være et viktig bidrag til å løse transportutfordringene i regionen. Hun sier at statens planlagte nedsalg i Flytoget ikke handler om å selge for å selge, men at det vil være viktig med flere ikke-statlige aktører når konkurranseutsettingen kommer.

— Når regjeringen selger Flytoget, selger vi ikke bare et flytog, men et selskap med kompetanse, kvalifisert personell og en sterk merkevare. De kvalitetene vil være svært interessante for potensielle kjøpere når regjeringen åpner for konkurranse på jernbanen. Jeg er trygg på at de som er interessert i å kjøpe Flytoget vil ønske å delta i konkurransen som kommer på jernbanen og utvikle selskapet videre, sier Høyre-politikeren.

Opposisjonen: - Ingen god idé

Samferdselspolitiker Magne Rommetveit (Ap) er lite imponert over utspillet.

— Jeg synes flytog skal drive flytog. Dette er en veldig begrenset strekning. Å kjøre Bergensbanen er noe helt annet. Jeg kan ikke se at det er noen god idé.

Han mener Høyre her bruker Flytogets gode navn og rykte på å selge et dårlig politisk forslag - statlig nedsalg av selskapet.

— Mange har reagert på hvorfor skal vi selge ut noe som fungerer og er veldig bra.

Tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet Geir Pollestad (Sp) er heller ikke imponert.

— Jeg tviler på at Flytoget vil kunne kjøre Bergen-Voss bedre enn NSB. Ja, de har godt rykte. Men så har de også fått frigitt milliarder i gjeld og tar seg betalt 170 kroner for en 20 minutter togtur. Med sånne forutsetninger er det nok flere som hadde klart seg bra.

Hva mener du? Diskuter under: