- Han angrer noe voldsomt på det han har gjort

Den tidligere Betanien-direktøren tar underslagssaken tungt. Sammen med sin advokat skal han nå gjennomgå granskningsrapporten.