— Vi har betalt 2,1 milliarder for aksjeposten i TV 2, sier konsernsjef Steffen Kragh i Egmont på en pressekonferanse på Nøstet i Bergen klokken 10.00. Søndag kveld bestemte A-pressen å selge sin eierandel i TV2 til danske Egmont.

- Vi kommer til å videreføre satstingen på sport, nyheter og underholdning. Vi er en garantist for profesjonell og uavhengig journalistikk. For oss er det viktig å ha en sterk, norsk profil, sier Kragh.

— Kanskje kommer andelen norske programmer på TV 2 til å øke, sier Steffen Kragh.

Hovedkontoret skal fortsatt ligge i Bergen, forsikrer konsernledelsen i Egmont.

— Vi forholder oss til avtalen med den norske stat, sier styreleder Hans J. Karstensen i TV 2. ## - Bra for TV2

NHH-professor Hans Jarle Kind mener salget er bra for kanalen.

— Jeg kan se klare fordeler for TV 2 ved at de blir solgt til danske Egmont, sier NHH-professor Hans Jarle Kind tilbt.no.

Kind, som er ekspert på medieeierskap, kan vanskelig se at salget skal ha noen negative følger for TV-kanalen.

— De blir en del av et stort konsern, og kan dra fordel av den kompetansen som er tilgjengelig der ogi større grad samordne innkjøp av eksempelvis serier og sportsarrangementer. Dermed kan de også forbedre sin konkurransesituasjon, mener Kind.

Banket gjennom

Det var på et ekstraordinært møte i går at styret i A-pressen besluttet å selge sin halvdel til det danske mediekonsernet, som allerede eier den andre halvdelen av TV2-aksjene og dermed har oppkjøpsrett. Mange har ment at A-pressen vil selge TV2 for å kunne finansiere oppkjøp av Edda Media, og stusser over at det var nødvendig med et hastemøte på en søndag.

A-pressen eies av Telenor og LO. De ansattes representanter i A-pressenstyret sa i går til NTB at de var i mot salg, og fikk støtte fra Nærings- og handelsminister Trond Giske. Flere av lederne i de største LO-forbundene har også signalisert sin motstand, men LO-leder Roar Flåthen har vært positiv til et salg.

— At A-pressen har vurdert et salg av sin post i TV2 har vært kjent i over ett år. Det er derfor lovlig sent av Trond Giske å komme på banen og kritisere et eventuelt salg to dager før det skal behandles, sier redaktør i Kampanje, Knut Christian Hauger.

Han mener det er mulig at A-pressen nå ville banke en avtale gjennom fort før det ble for mye bråk.

Hauger er enig med Kind i at Egmont kan være en god match for TV2. — Egmont har jo allerede store eierinteresser i Norge, både i forlagsvirksomhet og i ukepressen. Danskene er kjent som en langsiktig og god eier, sier Hauger.

— De skiller seg fra mange av de børsdrevne mediekonsernene ved at de er eid av en stiftelse.

Kampanje-redaktøren tror oppkjøpet av TV2 er et skritt på veien til å etablere et nordisk mediekonsern av de kommersielle TV-kanalene i Norden; TV2 i Norge og Danmark, TV4 i Sverige og MTV3 i Finland.

Stoler på Egmont

Kjetil H. Dale, som representerer de ansatte i TV2-styret, sier at de ansatte i TV-kanalen ikke ser svart på heldansk eierskap.

— Vi forventer oss mer av det samme fra Egmont, som vi gjennom mange år har kjent som en langsiktig, stabil og god medieeier, med fokus på kvalitetsinnhold. De har stor forståelse for den særegne situasjonen TV2 har i norsk media, sier Dale.

- Betyr det noe for TV2s lokalisering i Bergen?

— Nei, det tror jeg ikke. Egmont har vært 100 prosent med på avtalene der hovedkontoret i Bergen har vært en del av pakken.

- Hvordan ser de TV2-ansatte på eierskiftet?

— De er engasjerte i det som skjer med TV2, og tar det med fatning. Vi må leve med den eieren vi har uansett.

Frykter videresalg

Noe av motstanden kommer fra en frykt om at TV2 etter hvert kan bli solgt videre til et annet utenlands selskap, sier NHH-professor Kind.

— Slik jeg forstår det frykter Giske at TV-kanalen etterhvert kan komme til å bli kjøpt opp av et konsern som ikke har samme publisistiske idealer som i dag. For å si det populistisk, frykter han vel at det i fremtiden skal komme en Murdoch inn på eiersiden.

— Er det større fare for det når man eies av et dansk konsern enn av et norsk?

— I prinsippet nei. Men man føler kanskje at man har mer kontroll når selskapet var tilknyttet det politiske lederskap i Norge, gjennom Telenor og LO.

Flåthen positiv

LO-leder Roar Flåthen mener danske Egmont vil være en ansvarlig eier som vil bidra til å trygge arbeidsplasser i TV 2. .

— Når det først ble nødvendig å selge aksjene i TV 2, er dette en god løsning, sier Flåthen til NTB.

— Egmont har vært med som eier i TV 2 helt fra starten av og har bidratt til utvikle selskapet. Med denne avtalen vil TV 2 også framover få et stabilt og solid økonomisk eierskap, sier han.

A-pressen og Egmont har fram til nå hatt et delt eierskap i TV 2, og Egmont har hatt forkjøpsrett ved et eventuelt salg. Flåthen sier LO aldri har vært mot salg til utenlandske eiere.

— Det vi har vært opptatt av, er et eierskap som utvikler virksomhet og arbeidsplasser i Norge. Det føler vi oss trygg på at Egmont, som en ansvarlig og profesjonell medieeier, vil gjøre, sier Flåthen

Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i A-pressen, svarer på spørsmål etter etter det ekstraordinære styremøtet i A-pressen søndag kveld.
SCANPIX/GORM KALLESTAD