Det nederlandske oljeselskapet Shell vil gjerne betale regningen på 1 milliard dollar de skylder Iran for råolje kjøpt av det omstridte landet. Men finansielle sanksjoner mot Iran gjør det nesten umulig for Shell å betale regningen.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Stanset eksporten

Problemet er at FN og USA har innført flere sanksjoner mot Iransk oljeemsport som følge av landets omstridte atomprogram. Vesten anklager iranerne for å ha kjernefysiske våpen som mål for programmet, noe Iran benekter.

Reuters viser til fire kilder som sier at Shell skylder penger til Irans svar på norske Statoil, National Iranian Oil Co (NIOC). En av dem hevder at beløpet er på rundt 1 milliard dollar. Beløpe vil i så fall tilsvare 8 millioner oljefat.

— Shell gjør alt de kan for å finne en løsning på betalingsproblemene, sier en kilde i oljeindustrien som gjorde krav på anonymitet overfor Reuters.

Sanksjon i to måneder

— Dette er følsomt og veldig vanskelig. Shell ønsker å ha et godt forhold til Iran samtidig som de etterlever sanksjonene, sier kilden.

En talsmann i Shell har takket nei til å kommentere saken.

EU iverksatte en sanksjon mot Irans oljehandel 23. januar i år, men ga de involverte oljeselskapene frist frem til 1. juli for å trappe ned handelen.

Shell er rangert som Irans nest største kjøper av olje sammen med franske Total. Den største er det tyrkiske selskapet Tupras.

Det som rent teknisk gjør betalingen vanskelig for Shell, er at de vanlige betalingskanalene allerede er rammet av de finansielle sanksjonene mot Iran. Banksystemene lar seg ikke bruke. Slike vanskeligheter skal være noe av bakgrunnen for at franske Totals beslutning om å stoppe oljehandel med Iran allerede før årsskiftet.

Kilder i oljeindustrien sier til Reuters at mange av Irans store kunder bruker den Dubai-baserte banken Noor Islamic Bank når de handler med Iran. Det er ikke kjent hvorvidt Shell bruker denne banken.

EU splittet før sanksjon

Shells konsernsjef sa så sent som 7. mars at de kom til å avvikle leveransene fra Iran "i løpet av noen uker".

Spillet om Irans olje har pågått lenge. Frankrike ville allerede før jul at man skulle følge USAs eksempel å stanse all oljeimport fra Iran. Men EU var spittet i desember, og ble ikke enige før på nyåret.

Flere kriserammede land i Sør-Europa er store importører av olje fra Iran.

Den eneste muligheten Shell har til å få betalt sin regning kan være å be den britiske regjeringen om hjelp.