Det ligger an til større rift om boligene til salgs fremover.

Det viser BoligMeteret for februar, som er utarbeidet av Prognosesenteret for Eiendomsmegler1.

Fremdeles vil flertallet av de spurte selge bolig før de kjøper (43 prosent), men andelen som vil kjøpe bolig først (33 prosent) øker merkbart fra forrige måling i desember.

Dette tyder på at etterspørselen på boligmarkedet vil øke i tiden som kommer.

De yngste vil kjøpe først

Det er flest i aldersgruppen 30-39 år som vil kjøpe først.

Vi må tilbake til mai 2007 for å finne et høyere nivå av antallet som vil kjøpe først, som er målt i Boligmeteret. De som i størst grad vil kjøpe før de selger er bosatt i Sør-Trøndelag, Oslo, Finnmark og Akershus. De som i minst grad vil kjøpe først finner man blant husholdningene bosatt i Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Troms.

Tror på høyere priser

Samtidig har folks forventninger til høyere boligpriser økt betydelig siden forrige måling.

61 prosent tror boligprisene vil være høyere enn i dag om 12 måneder. I desember var det i underkant av 50 prosent som mente det samme.

Kun 5 prosent tror prisene vil gå ned, mens 34 prosent tror de vil være uendret.

De yngste, og de som er bosatt i Oslo, Akershus og Nord-Trøndelag er de mest optimistiske med hensyn til stigende priser.

De som i minst grad forventer økende boligpriser, finner vi blant husholdningene bosatt i Buskerud, Troms og Telemark.

Majoriteten av de spurte tror på en boligprisvekst på 5-6 prosent de neste 12 månedene.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook