Tine la frem sine resultater torsdag formiddag. Driftresultatet ble 1176 millioner norske kroner i 2011, mot 1189 millioner i 2010.

— Vi har et godt driftsresultat og en god underliggende vekst, sier konsernsjef Stein Øiom i Tine.

— 2011 har vært et godt år for TINE tross flere utfordrende hendelser og prosesser, herunder smørsituasjonen. Vi har levert et resultat opp mot fjorårets, noe vi er tilfreds med, sier konsernsjef Stein Øiom.

Han påpeker at smørmangelen i høst var uheldig for Tine, men at de har hatt en grundig gjennomgang av saken slik at de ikke vil oppleve det samme nok en gang.

Ikke godt nok i gang

Han tar imidlertid selvkritikk.

— Tiltakene kom for sent igang. Det skal vi lære av og har gått gjennom rutinene internt i Tine, sier han

Heller ikke smørsituasjonen i januar var han fornøyd med:

— Vi kom ikke godt nok i gang i januar heller, sier han.

Mindre melk

Han trekker frem Norvegia og Jarlsberg-osten som produkter med god utvikling i året som gikk. Men melkesalget faller.

— Vi ser at måten vi lever på betyr at man drikker mindre melk. Før var melk en naturlig del av måltidet, både frokost, formiddagsmat og kveldsmaten. Nå er det andre ting som drikkes, som juice og rent vann, sier Øiom.

På elleve år har salg av søtmelk falt fra 460 millioner liter til rett i overkant av 400 millioner liter.