• streik 1_2.jpg

Så lenge tror de streiken varer

Selv uten at partene kommer til enighet, tror ikke arbeidslivseksperter streiken vil fortsette veldig mye lenger.