Trugar med å stenge sokkelen

Arbeidsgivarane trugar med lockout for nesten 6000 plattformarbeidarar dersom fagforeiningane går til streik. Det kan stoppe olje og gassproduksjonen på sokkelen.

Publisert Publisert

FS00019803.jpg Foto: SCANPIX

  • Hans K. Mjelva
  • Ogne Øyehaug
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

— Plassoppseing er verkemiddelet vi har mot ein eventuell konflikt seier Eli Ane Hærem Nedreskår i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Full stopp på sokkelen blir det ikkje før partane møtes til mekling 22 og 23. juni, men begge sider har no ordna formalitetane som må på plass for å utløyse streik og lockout på kort varsel dersom meklinga mislukkast.

Måndag sende OLF varsel om plassoppseiing for 5895 personar som jobbar på plattformane på sokkelen. Det er eit svar på at fagforeiningane Safe, IndustriEnergi (IE) og Lederne tidlegare har varsla plassoppseiing for rundt 708 personar. Fire dagar før mekling tek til kan dei varsle streik eller lockout, og dermed stå klar til å starte ei eventuell konflikt straks meklinga eventuelt bryt saman.

Nedreskår i OLF seier arbeidsgivaren vonar på semje i meklinga, og meiner trugsmålet om lockout reduserer faren for konflikt.

— Vi har sett at det kan vere effektivt i høve til å finne fram til semje hos riksmeklaren, seier ho.

Fryktar lønsnemnd

Fagforeiningane fryktar at OLF vil spekulere i å utløyse ein storkonflikt som vil stogge gasseksporten til Tyskland og få staten til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

IndustriEnergi og den konkurrerande fagforeininga Safe har allierte seg i forhandlingane, og varsla at cirka 600 medlemer på Heidrun-, Oseberg feltsenter, Skarv og eit flotell tilknytt Oseberg feltsenter, kan bli tekne ut i streik.

Plattformane fagforeiningane eventuelt har tenkt å streike på er plukka ut nettopp med tanke på å sikre at gasseksporten kan gå uhindra, for å hindre at staten grip inn med tvungen lønnsnemnd.

— Med dette opnar OLF, med Statoil i spissen, for å ramme Europa gjennom full stopp i gasseksporten, noko som raskt vil føre til tvungen lønnsnemnd. Det seier Leif Sande, leiar i Industri Energi og Hilde-Marit Rysst, leiar i Safe.

Riggjubel

Det første lønnsoppgjeret på sokkelen fall på plass 31. mai. då IE og Safe blei/vart samde med Norges Rederiforbund og løns- og arbeidsvilkår for tilsette på flytande riggar. Avtalen fekk fagforeiningstoppane til å skryte av årets beste oppgjer.

— Med ei ramme på lønnsoppgjeret som er på meir enn halvannan prosent høgare enn dei oppgjera som så langt er ferdig må vi seie oss godt fornøgd, sa Leif Sande, leiar/leier i Industri Energi og SAFE-leiar/leier Hilde-Marit Rysst i ei pressemelding.

Dei tilsette på riggane fekk eit generelt tillegg på 4,9 prosent, og minst 24.000 kroner i året.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Smittefritt i Bergen i to veker

  2. – Norge har nettopp åpnet en ny næring. Anslått verdi: 1000 milliarder.

  3. Treningssentrene må fortsatt vente med gjenåpning

  4. – Ser jeg hvit ut? Snakker jeg gebrokkent?

  5. – Eg hatar kattar

  6. Rykker ut til røykutvikling på Nordnes