Onsdag formiddag fikk Norsk Bondelag og Bonde og Småbrukarlaget statens første tilbud i årets forhandlinger.

Sannsynligvis blir regningen for forbrukerne høyere når forhandlingene er over, for førstereaksjonen fra bondeorganisasjonene er negativ.

Regjeringen vil tilby bøndene en inntektsvekst på 13.000 kroner for hvert årsverk, det gir en vekst på 4,5 prosent fra i fjor. Regningen blir til sammen på 900 millioner kroner. Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener at han kommer bøndene i møte.

— Tilbudet fra staten starter oppfølgingen av den nye landbruks- og matmeldingen som Stortinget nettopp har behandlet. Det legges til rette for økt produksjon ogtilbudet viderefører den gode inntektsveksten i jordbruket de siste årene , sier Forsell.

Men på den andre siden av forhandlingsbordet er oppfatningen en helt annen:

— Regjeringen har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga. Det har skapt store forventninger om et taktskifte, sier Nils T. Bjørke, leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og i Norges Bondelag.

Han mener at tilbudet ikke viser vilje til å øke matproduksjonen i Norge. Foreløpig vil han ikke si om det blir videre forhandlinger. Dersom bøndene bryter, går landbruksoppgjøret til Stortinget.