Skal vurdere TV 2-ansattes kompetanse

TV 2-ledelsen vil kartlegge kompetansen i de forskjellige avdelingene hvor det er for mange ansatte. – Klubben er sterkt imot dette, sier klubbleder Henrikke Helland.

NYTT KART: Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, presenterte det nye organisasjonskartet for de ansatte i TV 2 på et allmøte idag. Breistein, Emil Weatherhead / NTB scanpix

På et allmøte i formiddag fikk de TV 2-ansatte presentert det nye organisasjonskartet.

TV 2 er midt inne i en kraftig omstilling med omorganisering og betydelige kostnadskutt. I slutten av september meldte TV 2 at kanalen skal kutte 177 årsverk. I den første sluttpakkerunden fikk 64 ansatte innvilget sluttpakke, men TV 2 er ikke i nærheten av å nå målet med frivillig nedbemanning.

Helland har tidligere slått fast at de står overfor masseoppsigelser i TV 2.

– I første omgang vil det kuttes rundt 70 årsverk, sier klubbleder Henrikke Helland.

Et annet sentralt spørsmål, er hvordan man skal gjennomføre nedbemanning. Ifølge Helland vil TV 2-ledelsen kartlegge kompetansen til de ansatte på de forskjellige områdene hvor det er overtallige.

– Klubben er sterkt imot dette, sier hun.

Venter med 20 årsverk

I en pressemelding forteller Sarah C.J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, at at alle medarbeidere vil bli vurdert på et bredest mulig grunnlag.

– Alle får nå muligheten i samråd med lederne til selv å vurdere sin kompetanse og hvilke roller i den nye organisasjonen som kan passe for dem, uttaler Willand i pressemeldingen.

Tidligere har ledelsen signalisert at vel 100 flere ansatte i kanalen må gå for å nå målene som er satt i nedbemanningsprosessen.

Ifølge Willand gjenstår det nå bare et nebemanningsbehov på 90 årsverk. 70 av disse er inkludert i prosessen som starter nå. Rundt 20 årsverk berøres først når TV 2 flytter inn i nye lokaler i Bergen og i Oslo.

Vil ha frivillige

TV 2 har hele veien ønsket å oppnå størst grad av frivillighet. Så langt har 71 medarbeidere valgt å benytte seg av sluttpakketilbudet.

– Vårt ønske gjennom hele denne prosessen er å oppnå størst mulig grad av frivillighet. Samtidig har vi vært tydelige på at vi nå opererer innenfor en strammere økonomisk ramme en tidligere. Men vi vil fortsatt gjøre det vi kan for å tilrettelegge for gode løsninger for den enkelte, sier Willand.

I tillegg til omorganiseringen og nedbemanningen kommer spørsmålet om TV 2 skal fortsette som kommersiell allmennkringkaster i Norge.

Les også

- Billigere for TV 2 å la lokalene i Bergen stå tomme

Det siste har ikke minst betydning for kanalens tilstedeværelse i Bergen. Bakgrunnen for at TV 2 har hatt sitt hovedkontor i Bergen har vært at Stortinget har hatt det som forutsetning i konsesjonsbetingelsene at hovedkontor var lokalisert i Vestlandets hovedstad. TV 2 søkte ikke en ny konsesjon da regjeringen lyste ut en ny periode tidligere i år. Det betyr at kanalen, når avtalen utløper ved nyttår, ikke lenger er bundet til Bergen.

Flere ansatte frykter nå et mer Oslo-dominert TV 2.