Venter rentetopp på 3,25 prosent: – Står trolig ved et vendepunkt

(E24) Statistisk sentralbyrå (SSB) venter at rentetoppen kommer i sommer etter to renteøkninger til. Det er betydelig lavere enn flere banker har spådd.

Forsker Thomas von Brasch
Publisert: Publisert:

– Nå står vi trolig ved et vendepunkt. InflasjonenInflasjonenInflasjon er vekst i det generelle prisnivået. Norges Bank bruker konsumprisindeksen til å måle dette. skal avta kraftig gjennom året, og arbeidsledigheten skal litt opp fra det uvanlig lave nivået vi har nå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch til E24.

SSB legger frem nye prognoser for norsk økonomi fredag.

Der tegnes det et bilde hvor den skyhøye prisveksten dempes, arbeidsledigheten stiger gradvis, boligprisene faller og rentetoppen nærmer seg.

– Det ser ut til at vi langsomt er på vei mot mer normale tider for norsk økonomi igjen, etter flere år med mye uro, sier von Brasch.

Hvis SSB-prognosene slår til vil Norges Bank sette opp styringsrentenstyringsrentenStyringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. to ganger til, en gang i mars og en gang i juni, slik at den stiger fra dagens 2,75 prosent til 3,25 prosent.

Dermed venter SSB en lavere rentetopp enn det flere banker har spådd i det siste.

Har rentetopp i sikte

Norges Bank har satt opp renten til 2,75 prosent og varslet at den mest sannsynlig skal opp igjen i mars.

Sentralbanken har satt opp styringsrenten for å bekjempe skyhøy prisvekst og bankene har fulgt etter og jekket opp boliglånsrentene.

Les også

Den brennhete inflasjonen demper seg: – Noe av presset tatt av Norges Bank

– Mest sannsynlig vil renten økes ytterligere ved rentebeslutningen i juni, og dersom inflasjonen faller gjennom andre kvartal slik våre prognoser viser, blir 3,25 prosent trolig rentetoppen, sier von Brasch.

– Norges Bank har begrunnet de seneste renteøkningene med at det er viktig å få ned inflasjonen. Men de skal også ta hensyn til at en høyere rente vil dempe aktiviteten i norsk økonomi slik at flere blir arbeidsledige, sier von Brasch.

På lengre sikt venter SSB at Norges Bank vil senke styringsrenten igjen fordi arbeidsledigheten vil stige og prisveksten vil falle. I løpet av 2024 kan renten falle ned mot 2 prosent, venter SSB.

Statistikkbyrået antar at den skyhøye prisveksten internasjonalt vil dempe seg på grunn av høyere renter og lavere energipriser, og at dette også vil dempe prisveksten her hjemme.

Venter høyere rente

Inntil nylig ventet både markedet og mange økonomer at rentetoppen snart var nådd.

Men forventningene har endret seg etter en serie med nøkkeltall som har vist sterkere økonomisk utvikling og høyere prisvekst enn ventet, både i Norge og andre land.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, mener rentetoppen til SSB er lav. Til sammenlikning har DNB Markets en rentetopp på 3,5 prosent i sine prognoser.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

– Og vi mener det er større sannsynlighet for at rentetoppen er høyere enn det igjen, enn at den blir lavere, sier Haugland.

Årsaken er utviklingen i kronekursen.

– Kronekursen har svekket seg betydelig nå i år, så jeg tror det vil være vanskelig å stoppe på 3,25 prosent, når andre sentralbanker ser ut til å ha høyere rentetopper, sier Haugland.

I september i fjor var SSBs prognose at styringsrenten ville stige til en topp på 2,75 prosent. I desember jekket byrået opp anslaget til en rentetopp på 3 prosent.

Venter dempet boligprisfall

SSB har ventet en negativ utvikling i boligprisene, men tror nå at prisfallet ikke blir like stort som tidligere antatt.

Boligprisene falt i fjor høst, men så langt i år har prisutviklingen vært «sterk», ifølge Eiendom Norge.

I prognosene faller boligprisene i 2023 med 2,8 prosent, mens SSB ventet et fall på 5 prosent tidligere.

– Økte levekostnader og økte renter vil trolig bidra til at boligprisene faller gjennom store deler av året, sier Thomas von Brasch.

SSB venter at «boligprisveksten forblir svak også i 2024, men at den igjen blir positiv i 2025 og 2026».

Målt fra toppen i 2022 og frem til SSB venter en bunn i fjerde kvartal i 2024 vil boligprisfallet være på rundt 9 prosent, men boligprisene vil fortsatt være 13 prosent høyere enn før pandemien, ifølge byråets beregninger.

Publisert: